Kvalitet & Förnyelse

5
Dec

I Åre ser man nyanlända som en resurs för kommunen

Friidrottaren Mustafa Mohamed delade ut priset för GötaPriset 2017.

Glesbygden behöver fler invånare för att klara den framtida välfärden. Många kommuner sätter sitt hopp till att flyktingar ska bli det tillskott som behövs. Men få nyanlända blir kvar. De flesta flyttar vidare till storstäder där arbetsmarknaden tros vara bättre och där det finns fler landsmän.

Åre har lyckats vända den utvecklingen. Ett aktivt integrationsarbete där hjärtat får vara med har lett till att de nyanlända får jobb och stannar. För detta har Åre kommun tilldelats GötaPriset, som belönar bästa utvecklingsprojektet inom offentligt finansierade verksamheter.

I Åre ses integration som ett medel för tillväxt och ansvaret för det prisbelönta arbetet ligger därför på tillväxtchefen Martin Söderström. Han ser samverkan som den främsta framgångsfaktorn. Det är rätt självklart när man säger det, men alla som provat vet att det är svårt att åstadkomma i den kommunala vardagen.

– Kommunen har tagit det samlade greppet och gett arbetet en riktning som genomsyrat hela samhället, säger Martin Söderström.

Man har strävat efter pragmatiska lösningar där alla är med och alla vet sin uppgift. Frivilligorganisationerna är med, näringslivet, staten i form av framför allt Arbetsförmedlingen och kommunens olika verksamheter. En annan framgångsfaktor är att man har fokus på individen.

– Alla är olika, alla behöver sina egna lösningar, konstaterar Martin Söderström.

Det arbetet sköts av etableringskoordinatörer, som samarbetar med privata och offentliga arbetsgivare för att hitta rätt utbildning och rätt praktikplats. Nyligen har man inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen om tidig validering. Etableringsfasen är bara två år och då är det viktigt att det blir rätt från början.

Integrationsarbetet i Åre har gett resultat som få kommer i närheten av. Nästan alla stannar kvar i kommunen. 85 procent klarar sin egen försörjning. Åre hoppas att ryktet om de goda resultateten ska sprida sig så att fler nyanlända väljer att flytta till Åre.

Nästa år har man bara tilldelats 25 nyanlända. Martin Söderström skulle gärna se att det kom minst 75 till. Det behövs för att hålla i gång den mottagningsapparat man byggt upp och för att kommunen ska växa. Martin Söderström stämmer inte in i kritiken mot EBO, som ger flyktingar rätt att ordna eget boende där man vill.

– För oss vore det jättebra om det kom mer folk, säger han.

Därför får Åre GötaPriset:

”Genom ett medvetet, engagerat och kreativt integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept. Med synsättet att nyanlända är en resurs för kommunen har man lyckats skapa både tillväxt och mångfald i glesbygden. Och resultatet är strålande. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning. De flesta väljer också att stanna kvar i kommunen”, lyder juryns motivering.  I juryn har ingått Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd SIQ, Lars Bäckström, f d landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan.

LENA HÖRNGREN

0