Kvalitet & Förnyelse

5
dec

Sveriges DigitaliseringsKommun 2017! Världens smartaste stad 2040?

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson delade ut priset för Sveriges DigitaliseringsKommun 2017.

Stockholm är nu inte längre bara Sveriges huvudstad utan också Sveriges DigitaliseringsKommun. I den rollen hoppas IT-direktör Ann Hellenius att Stockholms stad ska kunna bli en inspiratör för andra kommuner:

– Vi måste komma bort från uppfattningen att det är så olika förutsättningar att vi inte kan lära av varandra. Sverige är så litet att kommuner, regioner och myndigheter måste samverka för att få fart på digitaliseringen, sa hon vid vinnarseminariet under Kvalitetsmässan.

Oavsett storlek måste tjänster och arbetssätt anpassas till förändrade beteenden. Om offentlig sektor inte hänger med i utvecklingen riskerar vi ett demokratiskt problem. Medborgarna förväntar sig att skola, sjukvård och andra offentliga tjänster ska utvecklas i samma takt som övriga samhället.

– Offentlig sektor är bra på långa processer. Nu måste vi klara det snabba också eftersom det driver utveckling, framhöll Ann Hellenius.

I april i år antog ett enigt fullmäktige en strategi för hur Stockholm ska bli en smart och uppkopplad stad. Målet är att Stockholm 2040 ska vara världens smartaste stad, det vill säga den stad som bäst tar till vara digitaliseringens och den nya teknikens fördelar samtidigt som den är ekologiskt, demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Arbetet med att förverkliga strategin pågår i Stockholms stads olika förvaltningar och bolag. Ann Hellenius gav flera exempel på förbättringar som åstadkommits med teknikens hjälp. Ett är Big Belly, solcellsstyrda skräpkorgar som rymmer mer och som slår larm när de är fulla, vilket lett till mindre nedskräpning och till färre transporter. Ett annat är smart belysning, som tack vare att det är rörelsestyrt minskar energiförbrukningen och ökar tryggheten. Inom äldreomsorgen testar man robotkatter för dementa och dialog med hjälp av VR-glasögon som ger gamla nya vyer. Stor vikt läggs vid skola och förskola för att möta förväntningarna hos en generation för vilka digitalisering är en självklarhet.

– Vi testar i liten skala. Är det inte bra drar vi tillbaka, är det bra skalar vi upp. Vi har slutat med långa förstudier, beskrev Ann Hellenius den arbetsmetod som används.

Digitalisering är inget självändamål. Syftet är att skapa värde för medborgarna. De flesta är positiva och tar snabbt till sig förbättringar som förenklar vardagen. Men alla är inte med.

– Den digitala inkluderingen är viktig. Vi riskerar ytterligare segregation om vi inte får med alla, varnar Ann Hellenius.

En annan utmaning är det Ann Hellenius kallar ”vår IT-skuld”. Det handlar om gamla verksamhetssystem som måste bytas ut, vilket är vad merparten av budgeten går till.

– Men det är absolut nödvändigt. Det duger inte att bara gör det man kan bättre, man måste tänka nytt, framhöll Ann Hellenius.

Därför blev Stockholm Sveriges Digitaliseringskommun 2017:

”Årets vinnare har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag. Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens transformation med fokus på nytta och innovation. Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar. Förväntningar är stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd”, lyder juryns motivering. I juryn har ingått Åsa Zetterberg, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting, Bo Dahlbom, professor Göteborgs universitet, David Mothander. förbundsdirektör IT & Telekomföretagen, Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, Therese Kristensson, ämnessakkunnig eFörvaltning Finansdepartementet, Jörgen Westergren, director PwC och Haron Zafar, kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan.

LENA HÖRNGREN

 

0