Kvalitet & Förnyelse

5
dec

Sveriges Modernaste Myndighet 2017 är en myndighet som satsar på personalen

Civilminister Ardalan Shekarabi delade ut priset för Sveriges Modernaste Myndighet 2017

I en tid när utlokalisering av myndigheter är en het fråga inom statsförvaltningen går priset Sveriges Modernaste Myndighet till Elsäkerhetsverket, som sedan tio år finns i Kristinehamn. Generaldirektör Elisabet Falemo ser mest fördelar med att finnas i Värmland.

– Det ger oss bra möjlighet att rekrytera personal. Faktum är att vi har svårast att få folk till kontoret i Stockholm, säger hon.

En nackdel är att besökare tycker att Kristinehamn är avlägset. Men det har å andra sidan gjort att man fått stor vana att använda sig av moderna kommunikationskanaler som videomöten och Skypesamtal.

Elsäkerhetsverket har till uppgift att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa. Elisabet Falemo är glad och stolt över att myndigheten, som hon lett i sex år, har utnämnts till den modernaste.

– Det är tack vare ett lagarbete av hela personalen. Genom att vi är en liten myndighet har vi också möjlighet att agera snabbt, utan långa beslutsvägar, säger hon.

Snabbheten är en av de styrkor som lyfts fram i motiveringen till att Elsäkerhetsverket fick priset. Elisabet Falemo tycker att det bland annat kommit fram genom det sätt man samarbetat med branschen inför den nya elsäkerhetslagstiftningen.

– Redan innan de nya reglerna trädde i kraft visste branschen vilka förändringar som var på gång, säger hon.

Elsäkerhetsverket belönas också för att man utvecklat statstjänstemannarollen. Nya medarbetare får en introduktion till vad det innebär att vara statstjänsteman. Man jobbar aktivt med den statliga värdegrunden.

– I månadens dilemma tar vi upp ett konkret, fiktivt fall som diskuteras i arbetsgrupper. Det kan till exempel handla om mutor, om likabehandling eller objektivitet, berättar Elisabet Falemo.

Priset, som delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi på Kvalitetsmässans invigningsgala, består av 50 000 kronor till en utvecklingsinsats samt en skulptur i glas i form av en kub. En form som för Elisabet Falemo symboliserar förmågan att tänka utanför boxen.

– Vi har byggt vidare på kompetensen som finns bland personalen, släppt in externa referensgrupper tidigt i förändringsprojekt och även riktat våra insatser mot nya målgrupper för att bli ännu mer effektiva. Våra medarbetare har medvetet klivit ur sin bekvämlighetszon, allt för att möta de förväntningar och behov som finns, säger hon.

Därför blev Elsäkerhetsverket Sveriges Modernaste Myndighet:

”På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta. Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter.
På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag”, lyder juryns motivering. I juryn har ingått Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, Britta Lejon, ordförande ST, Jenny Madestam, fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Förvaltningsakademin Södertörns högskola samt Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan.

LENA HÖRNGREN

0