Kvalitet & Förnyelse

5
dec

Trelleborg vann SveaPriset 2017

SveaPriset 2017 delades ut av Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet.

”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna”, löd rubriken på Trelleborgs ansökan till SveaPriset 2017. En vinnande formulering hos juryn när Trelleborg tog hem utmärkelsen som går till det projekt inom vård och omsorg som bäst använder digitaliseringen för att förbättra kvalitet och effektivitet.

– Digitala tjänster och automatisering ger en mer effektiv och medborgarvänlig service så att vi kan lägga mer tid på dem vi är till för, istället för på administration, säger Eleonore Schlyter, enhetschef i Trelleborgs kommun och en av dem som presenterade arbetssättet vid vinnarseminariet på Kvalitetsmässan.

Fram till 2013 hade Trelleborg en traditionell hantering av ansökningarna om ekonomiskt bistånd. Det var blanketter, kompletteringar och en ärendehantering som styrdes av personalens behov inte brukarnas. Väntetiden på beslut var ungefär åtta dagar, vilket då ansågs som ganska bra. 2014 tänkte man om. Fokus lades på arbetsmarknadsinsatser för att öka självförsörjningen bland bidragstagarna och ansökningarna digitaliserades med hjälp av RPA (Robotic Process Automation).

Idag hanterar roboten drygt 75 procent av ansökningarna om försörjningsstöd. Den som söker digitalt får svar genom ett meddelande till Mina sidor inom ett dygn. En annan fördel med den automatiserade handläggningen är att den är mer rättssäker. En robot följer alltid reglerna. Dock kan den bara bifalla ansökningar, avslag hanteras fortfarande manuellt.

Trelleborgs automatisering har tidigare i år belönats med Guldlänken för innovativ förvaltningsutveckling. Nu är man redo för nästa steg, som sannolikt blir svårare eftersom det handlar om samarbete utanför kommunen, vilket innebär att man måste hantera både skilda synsätt och olika IT-system.

– Tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna kommer vi att automatisera processen kring utskrivning från sjukhus för de personer som behöver hjälp av kommunen för att kunna komma hem. Det innebär att vi kvalitetssäkrar vården för medborgarna samtidigt som vi sparar mycket administrativa resurser både hos oss och hos sjukvården, säger Annikki Tinmark, förvaltningschef i Trelleborgs kommun.

I Trelleborg är man övertygad om att detta bara är första steget och att automatiseringen av den kommunala verksamheten kommer att fortsätta.

– Det finns oanade möjligheter. Det här är bara början, säger Annikki Tinmark.

Därför får Trelleborg SveaPriset:

”SveaPriset 2017 tilldelas Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun för arbetet När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna. För tre år sedan fick Trelleborg nog av faxar och annan digital inkompetens. Då påbörjades en digital resa med medborgaren i fokus. Nu kan man stoltsera med ett helt digitalt och automatiserat system för att ansöka om försörjningsstöd. Resultatet är fantastiskt. 75 procent av alla som söker försörjningsstöd gör det digitalt och 100 procent av alla som söker digitalt får beslut om sitt försörjningsstöd inom en arbetsdag. Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra kommuner och till andra offentliga verksamheter”, lyder juryns motivering. I juryn har ingått Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, Hans Karlsson, avdelningsdirektör Sveriges Kommuner och Landsting, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, Karin Eriksson, programledare VINNOVA, Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen, Kerstin Lidman, styrelseledamot Föreningen Sveriges Socialchefer, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund, Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan, samt kansliråd Henrik Moberg, Socialdepartementet.

LENA HÖRNGREN

0