Kvalitet & Förnyelse

5
dec

Vad sa partiledarna på Kvalitetsmässan om Det nya Sverige?

Finansministern och fyra partiledare fanns på plats på Kvalitetsmässan för att ge sin syn på Det nya Sverige, som var årets tema. Först ut var Magdalena Andersson, som invigningstalade.

Hon tog sin utgångspunkt i det breda internationella perspektivet och den oro många känner inför de krafter som lett till Trumps valseger, till Brexit och till valframgångar för nationalistiska partier i flera europeiska val. En utveckling som Magdalena Andersson ser som den politiska konsekvensen av att människor känner att de inte fått del av den ekonomiska utvecklingen.

– Då söker man enkla lösningar, letar syndabockar och ifrågasätter samhällets grundläggande värderingar, sa hon.

För att möta detta vill regeringen utveckla den svenska modellen.

– Det innebär hög sysselsättning, hög tillväxt, hög jämlikhet och att behoven, inte plånboken ska avgöra vilken service man får, förklarade Magdalena Andersson.

Inför denna publik av i huvudsak politiker och tjänstemän i offentlig verksamhet tog hon också upp betydelsen av att människor känner förtroende för de offentliga institutionerna

– Leve den svenska byråkraten, sa Magdalena Andersson.

Men för att tjänstemännen ska kunna vara så oförvitliga som finansministern och medborgarna förväntar sig måste de ges rätt förutsättningar och tillräckliga resurser, också långsiktigt när de demografiska förändringarna fått full effekt.

– Politiker måste orka prioritera och göra de investeringar som säkrar det offentliga åtagandet, sa finansministern.

Annie Lööf: Integration viktigaste frågan

Centerledaren Annie Lööf såg integrationen som den viktigaste frågan för det nya Sverige.

– Vi riskerar att klyva Sverige om inte alla får en chans att komma in, sa hon.

För att förhindra en sådan utveckling krävs att de som kommit till Sverige får jobb. Också de som står längst från arbetsmarknaden. För att fler nyanlända, unga och långtidsarbetslösa ska få chansen till jobb och vara med och bidra till samhället vill Centern sänka kostnaderna för att anställa dessa grupper.

Infrastrukturen och sjukvården är två andra frågor som står högt på Annie Lööfs prioriteringslista. Sjukvården ska finnas nära och ha kortare köer. En utbyggd infrastruktur behövs för att bygga ihop landet trots de långa avstånden.

– Vi behöver också ett nytt ledarskap. Det behöver hända något, utvecklingen kan inte stå stilla som den nu gör, sa Annie Lööf.

 

 

Nyfikenheten stor på Ulf Kristersson

Moderatledaren Ulf Kristersson hade varit partiledare en månad när han kom till Kvalitetsmässan. Få har haft tillfälle att höra honom tala så nyfikenheten var stor. Hans tal kom därför mera att handla om det nya partiledarskapet än det nya Sverige.

– Min strävan är att vara mer nyanserad. Det finns mycket som är bra i Sverige, tilliten, jämlikheten, jämställdheten, våra omutbara institutioner och våra fungerande exportföretag. Men man måste också våga beskriva det som inte är bra: utanförskapet, bidragsberoendet och gängkriminaliteten, sa han.

Reformer för fler jobb är Ulf Kristerssons högst prioriterade fråga. Det är oacceptabelt att människor som kan jobba inte jobbar. Han vill se en arbetsmarknadspolitik som främjar social rörlighet:

– Man ska kunna börja med två tomma händer och genom jobb och utbildning komma hur långt som helst.

Sammanfattningsvis hoppades Ulf Kristersson kunna bidra med det han tycker saknas i svensk politik idag:

– Mer ambition och mer jävlar anamma.

 

Jonas Sjöstedt tror på vinstförbud

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt höll inget traditionellt tal utan gav sina synpunkter på läget i Sverige och svensk politik i ett samtal med journalisten Lennart Persson, som under mässdagarna ledde TV-sändningar från mässgolvet. Jonas Sjöstedt var nöjd med det inflytande Vänsterpartiet haft den här mandatperioden. Men han hade ändå hellre suttit i regeringen och tagit ansvar. Bland annat för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet då kunnat bilda gemensam front mot Socialdemokraterna.

– Till exempel hade nog både besluten om brunkolsbrytning och om vapenexporten sett annorlunda ut om vi varit med, trodde Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets hjärtefråga är vinster i välfärden. Där finns det nu ett regeringsförslag även om det knappast får majoritet i riksdagen, men Jonas Sjöstedt är övertygad om att det så småningom blir ett förbud.

– Välfärden är en låtsasmarknad där företag tankar skattepengar. De kallar sig riskkapitalister men tar inga risker. Man kickar några lärare och stoppar vinsten i egen ficka. Det finns en drivkraft att maximera vinsten men i välfärden leder vinstmaximering fel, sa han.

 

Ebba Busch Thor vill begränsa det offentliga uppdraget

KD-ledaren Ebba Busch Thor utgick i sitt tal från att en ny tid kräver ett nytt politiskt ledarskap för att hantera de utmaningar som följer av de demografiska förändringarna och migrationen

– Vi måste smalna av det offentligas uppdrag, ansåg hon.

Ebba Busch Thors prioritering av det offentliga kärnuppdraget innebär satsningar på sjukvård, äldreomsorg och polisen. Hon vill på sikt också att sjukvården förstatligas:

– Vi är ett glest befolkat land och idag klarar vi inte kvaliteten överallt. Det är dags att skrota landstingen och låta staten ta över, menade hon.

Liksom de övriga från alliansen talade Ebba Busch Thor också om betydelsen av att snabbare få nyanlända ut i jobb.

– Idag tar det i snitt nio år innan en flykting kommer ut i jobb. Ett barn kan alltså gå igenom hela grundskolan utan att en enda dag se sina föräldrar gå till jobbet. Det är ett svek mot samhället, mot föräldrarna och mot nästa generation.

LENA HÖRNGREN

0