Search Results

Bringselius

22. Rensa i regeldjungeln

Såväl medborgare som anställda i offentlig sektor är ofta uppgivna över krångliga regelverk och onödiga administrativa processer. Det behövs förenklingar och en samskapad styrning för att rapporteringen ska vara meningsfull och detaljstyrningen ska minska. Ett exempel är Försäkringskassans förenklingskampanjer och antikrångelkataloger år 2010 och framåt. Ett annat är kampanjen ”Meld en regel” i Danmark som resulterade i närmare 1200 förslag, varav 300 togs vidare.

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och Tina Øllgaard Bentzen, fil. dr i statsvetenskap vid Roskilde universitet.

/

49. Tillitsutredningen, och sen då?

År 2016 sjösattes regeringens tillitsreform, efter högljudda larm från forskare och professionsförbund om bl a detaljstyrning och dålig arbetsmiljö. Nu skulle offentlig sektor arbeta utifrån en ledningsfilosofi präglad av tillit till de medborgarnära yrkesgrupperna. En forskningsnära utredning tillsattes: Tillitsdelegationen. Nu är dess främjande uppdrag avslutat. Vilka lärdomar kan dras utifrån arbetet? Vilka tecken på omställning ser vi i samhället? Och hur ser det forskarsamhälle som har varit en drivande kraft bakom tillitsreformen på nödvändiga insatser framöver?

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och Ingibjörg Jonsdottir, professor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.
Moderator: K-G Bergström, journalist

0