Search Results

Bringselius

49. Tillitsutredningen, och sen då?

Tillitsdelegationens uppdrag är på väg att avslutas och det är dags att utvärdera effekterna av uppdraget. Kommer delegationens arbete påverka styrningen av de offentliga verksamheterna i önskad riktning? Blev det som civilminister Ardalan Shekarabi hade tänkt sig när han först sjösatte reformen? Det sista tilläggsdirektivet om introduktionsutbildning för statsanställda kommer presenteras 2020. Då återstår frågan vem som tar ansvaret för att fortsätta utveckla styrningen av det offentliga Sverige.

Christina Forsberg, ordförande och Louise Bringselius, forskningsledare, Tillitsdelegationen.
Moderator: K-G Bergström, journalist

22. Rensa i regeldjungeln

Såväl medborgare som anställda i offentlig sektor är ofta uppgivna över krångliga regelverk och onödiga administrativa processer. Det behövs förenklingar och en samskapad styrning för att rapporteringen ska vara meningsfull och detaljstyrningen ska minska. Ett exempel är Försäkringskassans förenklingskampanjer och antikrångelkataloger år 2010 och framåt. Ett annat är kampanjen ”Meld en regel” i Danmark som resulterade i närmare 1200 förslag, varav 300 togs vidare.

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och Tina Øllgaard Bentzen, fil. dr i statsvetenskap vid Roskilde universitet.

0