Category

Nr2-2016

Är tillit det nya NPM?

Tillit är enligt ordboken ”övertygelse om någons trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i fråga”. Alltså något som rör relationen människor emellan och...
Read More
0