Delarrangemang

PolitikerDagarna

PolitikerDagarna är ett ledarskapsforum för förtroendevalda. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap som kan stärka dig i din roll som förtroendevald. PolitikerDagarna arrangerades i samband med Kvalitetsmässan för fjärde gången och är numera en given mötesplats för förtroendevalda i landets kommuner, landsting och regioner.

Arrangörer är Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan.
Läs mer på www.politikerdagarna.se

Nordic Health Convention

Folkhälsan – en av vår tids största frågor

Nordic Health Convention ska bidra till en ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning. Syftet är att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Nordic Health Convention är ett löpande samtal, en idébank och återkommande möten för de som aktivt arbetar för ett friskare Sverige i sin vardag. I politik, offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och akademi. En avgörande framgångsfaktor för att öka jämlikheten inom folkhälsan är att alla delar i samhället tar ansvar. Att alla delar i samhället strävar efter att släppa invandra ramar och stuprör – och jobbar på tvären.

NHC gick första gången den 17 maj 2017. Samtalet fortsätter på Kvalitetmässan den 15 nov. På Träffpunkt Idrott 5-7 mars och på Vitalis 24-26 april 2018. Och igen på egna ben i maj 2018.

Och givetvis däremellan också…
Mer information på www.nordichealthconvention.se

Chefen i fokus

Förutsättningarna för ledarskap kommer att förändras i framtidens arbetsliv. Digitalisering och ökad mångfald kommer att utmana invanda kulturer och tillvägagångssätt. Hur ser framtidens ledarskap ut där vi använder allas erfarenheter för att dra nytta av det nya?

Under seminariespåret Chefen i fokus kommer du få en god inblick i vad som kan komma att påverka din chefsvardag i en omvälvande men nära framtid.

Mer information på www.kvalitet.org/chefenifokus

0