Digital kompetens i undervisningen

– Hur kan Digital kompetens bli en naturlig del av undervisningen i svenska, samhällskunskap, teknik och bild?

När läroplanen skrevs om 2017 för att skriva in färdigheter i digital kompetens valde Internetstiftelsen att ta fram en öppen lärresurs Digitala lektioner för att stödja skolan i arbetet med att uppnå de nya skrivningarna. Med utgångspunkt i Digitala lektioners material handlar denna workshop om hur du praktiskt kan arbeta med att stärka elevers digitala kompetens.

Seminariet berör:

  • Vad digital kompetens är
  • Digital kompetens i ett undervisningsperspektiv
  • Hur skolan som verksamhet kan arbeta för att stärka elevernas digitala kompetens
  • Konkreta lektionstips och lektionsmaterial som gör att läraren kommer igång
  • Tips på vidare resurser för att stärka elevernas digitala kompetens
  • Tips på resurser som får dig som lärare/rektor att fortsätta att utveckla din digitala kompetens

Delta i seminariet för att öka din digitala kompetens. Seminariet ger möjlighet till reflektion och samtal med andra deltagare. Du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Tid: 45 minuter
Lokal: R17-18, Svenska Mässan


Seminarieledare:

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång med digital kompetens i över 10 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och just nu bland annat genom Internetstiftelsens lärresurs Digitala lektioner, föreläsningar och utbildningar.

Kristina brinner för att alla barn ska bli kunniga och medvetna internetanvändare och är författare till boken ”Källkritik på internet”. Hennes gedigna erfarenhet och entusiasmerande sätt har gjort henne till en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare.

0