Öppna kurser om ekonomi

Fördjupningskurs i ekonomi: Analysera rätt saker – med rätt metoder

Demografiska förändringar inom skolan och äldreomsorgen i kombination med en beräknad försvagning av skatteunderlagsökningen ställer kommuner och landsting inför stora utmaningar de närmaste åren. Det kommer kräva åtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan. Det kommer också blivit viktigt att förbättra analysmetoder och modeller söka effektiviseringar i verksamheten. Ekonomer och chefer kom bli tvungna att lägga allt mer tid på att analysera verksamheten.

Seminariet vänder sig till ekonomer och chefer som behöver få en övergripande kunskap om analysmodeller man kan använda för att analysera verksamheten för att öka effektiviteten.

Föreläsare är Hans Petersson, som verkar på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan.

Datum och tid: Torsdagen den 14 november kl 09.30-11.30
Lokal: R11-12

Fördjupningskurs i ekonomi: Vad är ”God ekonomisk hushållning” i en kommun eller landsting?

Kommunerna står inför stora utmaningar de närmaste åren. En viktig frågeställning är hur kommuner och landsting skall kunna behålla eller uppnå en ”god ekonomisk hushållning” ur ett finansiellt perspektiv. Detta trots en ökad verksamhetsvolym och en försvagad skatteunderlagsökning. T ex, varför bör en kommun eller landsting generellt långsiktigt redovisa ett resultat som motsvarar minst 3% av skatteintäkterna?

Seminariet vänder sig till ekonomer, politiker och andra som vill skaffa sig mer kunskaper om kommunal ekonomi och i synnerhet ”god ekonomisk hushållning”.

Föreläsare är Hans Petersson, som verkar på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan.

Datum och tid: Torsdagen den 14 november kl 13.00-15.00
Lokal: R11-12

0