Öppet Forum

Öppet Forum är fyra tematiserade scener spridda i utställningshallen där det är möjligt att ta del av 30 minuters anförande för alla som har entré till Kvalitetsmässan.

Tema hållbarhet tar upp samhällets stora frågor, integration, klimatet, flyktingmottagande och stadsutveckling.

Tema skola/utbildning tar upp hur vi skapar rätt förutsättningar för en både framgångsrik och trygg skola, den digitala utvecklingen, det kollegiala lärandet och kompetensutveckling för skolans personal.

Tema vård & omsorg erbjuder ett brett utbud av seminarier med inriktning mot kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, patientcentrerad vård och it-stöd i vården.

Tema ledarskap & utveckling erbjuder seminarier om innovationer, framtidens ledarskap och organisationsutveckling genom effektivare styrmodeller.

För att boka tider i Öppet Forum, var god kontakta:
Chi-Chi Liu, försäljningsansvarig
Tel:031-708 85 68
E-post: chi-chi.liu@svenskamassan.se
0