Öppet Forum

Öppet Forum är fyra tematiserade scener spridda i utställningshallen där det är möjligt att ta del av 30 minuters anförande för alla som har entré till Kvalitetsmässan.

Tema samhälle tar upp samhällets stora frågor, integration, klimatet, flyktingmottagande och stadsutveckling.

Tema skola/utbildning tar upp hur vi skapar rätt förutsättningar för en både framgångsrik och trygg skola, den digitala utvecklingen, det kollegiala lärandet och kompetensutveckling för skolans personal.

Tema vård & omsorg erbjuder ett brett utbud av seminarier med inriktning mot kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, patientcentrerad vård och it-stöd i vården.

Tema ledarskap & utveckling erbjuder ett 20-tal seminarier om innovationer, framtidens ledarskap och organisationsutveckling genom effektivare styrmodeller.

0