Smartare Samhälle

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

Digitala läs- & skrivverktyg

Vitec MV utvecklar digitala läs- och skrivverktyg som ger dyslektiker och lässvaga hjälp med att läsa och skriva, så att de på ett likvärdigt sätt kan lyckas med utbildning, jobb och i sociala medier.

Magnus Wallenborg, Försäljnings- och Marknadschef Vitec MV
Seminariearrangör: Vitec MV

Magnus Wallenborg

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

Alla pratar hållbarhet – men hur kan ni som organisation integrera ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på både strategisk och operativ nivå? Låt oss visa hur, med greppbara råd för er verksamhet!

Felicia Tengdahl, hållbarhetskonsult och verksamhetsutvecklare på CANEA
Seminariearrangör: CANEA

Felicia Tengdahl

Framtidens AI-kurator hjälper individen

Vår AI-kurator hjälper barn, vuxna och föräldrar handskas med många av de vanligaste problemområden som vi hamnar inför. Genom att erbjuda en digital mentor i tidigt skede kan vi minska den tiden människor går med känslan att inte kunna lösa livets svårigheter. Bibehåll god hälsa med TwoAct.

Jonas Svensson, skolkurator och grundare av TwoAct AB
Seminariearrangör: TwoAct AB

Jonas Svensson

Telia Crowd Insights: så utvecklar Telia den smarta staden med rörelsedata

Crowd Insights är insikter om rörelsemönster baserade på anonymiserad data från Telias nät. T.ex. kollektivtrafik och stadsplanering blir effektivare när utveckling sker utifrån riktiga behov. Insikterna används som strategiskt verktyg för planering, utveckling och effektmätning.

Christian Lewenhaupt, Affärsutvecklare för Crowd Insights på Telia

Christian Lewenhaupt

Medborgardialog – kringboende som tillgång istället för hot

Allmänhetens åsikter ses ofta av branschen som ett hot – Skanska vill istället se dem som en tillgång. Genom att tidigt i processen bjuda in till dialog, bland annat med ett innovativt digitalt verktyg, får invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i.

Christina Ingelsten, Affärsutvecklare och hållbarhetsprofil Skanska Göteborg
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB

Christina Ingelsten

Hållbara människor genom natur och djur

Varför mår vi bra av att rida, gå ut med hunden, påta i trädgården eller att bara vara i naturen? Forskning visar att djur och natur är återhämtande, minskar stress och ger livskvalitet. Detta är friskvård och friska människor är mer hållbara! I seminariet berättar vi om evidens för detta.

Professor Lena Lidfors och universitetslektor Ann Dolling från SLU forskar om hur djur och natur kan användas för att förbättra människors hälsa.
Seminariearrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Lena Lidfors
Ann Dolling

Från global agenda till lokal verkstad

Hur kan kommuner och regioner med Agenda 2030 som grund, med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet som tvärperspektiv, förbättra verksamheten och uppnå en hållbar samhällsutveckling?

Anna Giotas Sandquist, Senior konsult offentlig sektor, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

Anna Giotas Sandquist

Tio klimatsteg alla kommuner kan ta

Sverige axlar rollen som föregångsland i klimatomställningen, och kommunerna har en central roll. Klimatkommunerna presenterar tio steg ni kan ta för att minska utsläppen från kommunorganisationen.

Filippa Borgström, verksamhetsledare på Klimatkommunernas kansli
Seminariearrangör: Naturvårdsverket/Klimatkommunerna

Filippa Borgström

Allmännyttans kamp mot segregation

Fånga upp bra idéer och goda exempel. Utveckla och korsbefrukta med varandra. Paketera modellerna och metoderna så de blir kopierbara och sprid dem över landet. Så bidrar Allmännyttans innovationslabb till kampen mot segregationen.

Företrädare för Sveriges Allmännytta och projektpartners.
Seminariearrangör: Sveriges Allmännytta AB

Klimatkliv och andra steg mot klimatmålen

Vi behöver snabba på för att minska utsläppen av växthusgaser. För att nå klimatmålen och minska våra utsläpp behöver vi gå mot ett samhälle med smarta, innovativa lösningar som dessutom stärker Sveriges konkurrenskraft. Pengar finns att söka från Klimatklivet.

Carl Mikael Strauss, Enhetschef Klimatklivsenheten och Daniel Engström Stenson, handläggare Klimatstyrmedelsenheten Naturvårdsverket

Involvera fler i byggprocessen – Ta del av hur Skanska använder VR för att demokratisera och involvera.

Henrik Ljungberg, projektledare Skanskas DigiHub och Mats Dunmar, utvecklingschef digitalisering, Skanskas husbyggande verksamhet
Seminariearrangör: Skanska

Tillsammans för klimatets skull

Komplexa samhällsutmaningar kräver lokal samverkan. I Uppsala firar Klimatprotokollet snart tio år av samarbete mellan företag, organisationer, myndigheter och universitet. Hör hur Uppsala kommun arbetar för att underlätta lokal samverkan med många olika organisationer över lång tid.

Björn Sigurdson, klimatstrateg och samordnare för Uppsala klimatprotokoll
Seminariearrangör: Uppsala kommun

Björn Sigurdson

Hur får vi kontroll på outsourcad verksamhet?

Outsourcing handlar om att skapa hållbara samarbeten med leverantörer och andra privata utförare. Vi diskuterar ansvar, kravställning och uppföljning samt hur man kan bibehålla styrning och kontroll över utlagd verksamhet.

Martin Krüger, Partner Forensics och Tristan Davaine, Governance, Risk & Compliance, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

Tristan Davaine
Martin Krüger

RESILIENSHUS – Ett flerbostadshus med egen vattenrening, energi- och matproduktion

Resilienshus är ett bostadskoncept som är vackert, hållbart med egen biologisk vattenrening, energiproduktion med solceller och akvaponisk matproduktion(fisk och grönt). Huset byggs med miljöcertifieringssystemet Living Building Challenge (Net zero environmental impact).

Pär Svensson, Building Future Institute, Erik Berg, Inobi Arkitekter OCH Niklas Wennberg, Pond - Fish and Green
Seminariearrangör: Building Future Institute

Pär Svensson
Erik Berg
Niklas Wennberg

Telia Crystal Alarm

Mats Törnström, Telia

Skolan som räddar mat från att bli svinn

På Backaskolan i Härryda räddas råvaror som andra ratat från att bli matsvinn. Här finns ingen terminsmenu utan varje dag görs en färskmeny baserad på de råvaror man har till hands. Det har inneburit mer varierad mat med mer vegetabilier, mindre charkvaror och mindre socker. Förutom minskat matsvinn har projektet också lett till ökat miljömedvetande och större matglädje bland barnen. Utan att kostnaden för skolmaten ökat.

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare Måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd Härryda kommun

Upphandlare & inköpare har makten att förändra på riktigt för en hållbar värld!

Visste ni att ni inte behöver göra hela jobbet själva längre med att granska era leverantörsled inom området hållbarhet? Nu finns www.sustainableaudits.com molnbaserade plattform till er hjälp som underlättar och snabbar upp er granskningsprocess markant. Lena berättar hur det går till i praktiken!

Lena Ekberg från Sustainable Audits är ingenjör med stor erfarenhet inom CSR, verksamhetsutveckling och SMETA-revisioner som utförs hos leverantören.
Seminariearrangör: Sustainable Audits Global

Lena Ekberg

Uteblivna besök kostar hundratals miljoner

Entreprenören Hassan Omarain berättar om hur han efter ytterligare ett missat tandläkarbesök grundade eventDo, med vision att förändra vårt sätt att hantera bokningar då uteblivna besök och återbud är ett stort problem idag. Och hur man med nya tekniska lösningar kan minska antalet uteblivna besök.

Hassan Omarain, entreprenör och grundare av eventDo AB
Seminariearrangör: eventDo AB

Telia HomeCare IBD Home, frihet för barn & vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom

Patienten via en app kan göra en bedömning av sina symptom och mäta nivån kalprotektin i tarmen med en hemtest. Appen ger patienten snabb och tillförlitlig information om sin status, samtidigt som vården får ett bättre underlag för att förhindra insjuknande i ett vårdkrävande skov.

Alireza Malakuti, Healthcare Transformation Manager, Telia
Seminiarearrangör: Telia

Alireza Malakuti

Så skapar man en magisk mötesplats i världsklass utifrån ett hållbart perspektiv

Så skapas en magisk och hållbar mötesplats i världsklass. För dig som vill veta mer om inkluderande hållbarhetsarbete och attraktiva mötesplatser.

Lotta Nibell, VD/CEO Got Event
Seminariearrangör: Sobona

Rädda demokratin med nya argument!

32 unga i åldrarna 18-24 från olika sociala bakgrunder i 18 länder samlas en vecka i Göteborg för att tillsammans arbeta fram nya argument för ett starkt öppet samhälle och en robust demokrati. Lyssna till de unga och bidra med dina erfarenheter i ett samtal om demokratins framtid.

Lena Langlet, samordningsansvarig demokratiområdet SKL, Christina Mattisson, ordförande SKL:s beredning för demokratifrågor samt regionråd i Blekinge, Johan Rocklind, KSO Gnesta, Martin Sande, senior samtalsledare Dialogues, Urban Strandberg, initiativtagare och projektledare International Youth Think Tank samt fyra 18-24-åringar från International Youth Conference, som pågår på Svenska Mässan 11-14 november.

Seminariearrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med projektet International Youth Think Tank, som initierats av Cecilia Malmström och Urban Strandberg.

Lena Langlet
Christina Mattisson
Johan Rocklind
Martin Sande

Längre än ögat når – går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking & Ai?

Följ Lidingö, Skellefteå, Staffanstorp och Mjölbys väg mot en mer likvärdig skola med bättre måluppfyllelse tack vare ny teknik AI. Vilken roll spelar AI och aggregerad datainsamling i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång? Vad kan vi lära oss utifrån data om elevers tidiga läsförmåga?

Bo Kristoffersson, tidigare skolchef och nu CEO på Lexplore och Sara Shamekhi, konsult offentlig sektor EY.
Seminariearrangör: Lexplore

Bo Kristoffersson

Telia HomeCare: proaktiv, insiktsdriven och personcentrerad vård på distans.

Genom att erbjuda patienter möjligheten att dela hälsodata med vården kan vården ges ytterligare underlag för kliniska beslut, preventivt förhindra försämrade tillstånd och behandla patienter där patientens trygghet är som störst, nämligen i hemmet.

Mattias Bengtsson, Digital Health Specialist, Telia

Mattias Bengtsson

Hur kan varm teknologi hjälpa äldre att bli mer inkluderade i en digital värld?

Allt fler seniorer idag upplever ensamhet och utanförskap. Samtidigt så är vårdtjänsten enormt belastad och har svårt att få tid till uppföljning och kvalitetstid. No Isolation berättar om hur de jobbar med KOMP Pro för att underlätta och förbättra vardagen för senioren och vården.

Anders Ruud Sørli, Partner Manager No Isolation
Seminariearrangör: No Isolation

Anders Ruud Sørli

Medborgarchatt 2.0 – samverkan som ger verklig medborgarnytta, på riktigt.

Sveriges första VAN (Virtual Assistent Network). Vilken offentlig funktion som har vilket ansvar är en djungel för medborgarna. Med vår lösning kan en medborgare nå flera olika myndigheter, oavsett frågeställning, på samma ställe. Detta förenklar vardagen både för medborgaren och myndigheten.

Dan Milestad, Sälj- och leveransansvarig AI på Softronic
Seminariearrangör: Softronic

Dan Milestad

Hur skapar vi en bild av framtiden med Augmented Reality

Stadens utveckling påverkar medborgarna. För att bli involverade behöver de tillgång till inspirerande och bra information. Med AR och VR kommer nya förutsättningar att prata om stadens framtid.

Camilla Holmgren, wec360°
Seminariearrangör: wec360°

Camilla Holmgren

Mebyou AB med den molnbaserade boknings- och bidragstjänsten e-srv!

Mebyou AB är ett av fyra företag som via ramavtal ”Boknings- och bidragslösningar 2017-2” gör det enklare och effektivare att använda kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund/föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet runt om i hela Sverige.

Yvonne har mer än 35 års erfarenhet av arbete i och mot kommunal verksamhet, hon startade Mebyou så kommuner kan serva sina medborgare & föreningar.

Yvonne Liberg

Stadsleveransen: En innovation för hållbara stadsmiljöer

Stadsleveransen är unik i Europa. Målet är en trivsammare och miljövänligare stad och lösningen är smartare godsleveranser. Konceptet bygger på att flera transportörer omlastar från tunga fordon vid en centralt placerad terminal. Därifrån går samlastade lätta elfordon till verksamheter i centrum.

Staffan Bolminger, strategisk utvecklare av smartare logistiklösningar FOG/Trakikkontoret Göteborg
Seminariearrangör: Stadsleveranser

Staffan Bolminger

Industriella revolutionen: Version 4.0

Med Industri 4.0 står mänskligheten inför lika stor förändring som vid första industriella revolutionen. Idag spenderas ca 40% av våra liv digital kontext, vilket förändrar de krav och förväntningar vi har på tjänster & samhällen. Helhetstänk & synergier skapar framtidens smarta samhälle.

Emil Lilja, Key Account & Marketing Manager Evado

Verktyg för framgångsrikt Jobbspår

Renova, AF och Gbg stad driver, med stöd av Sobona ett jobbspår där 17 nyanlända ges möjlighet att bli anställningsbara. Vi delar med oss av de verktyg vi använder.

Elna Hansson, HR-chef och Sofia Westergaard, HR-specialist Renova
Seminariearrangör: Sobona

Sofia Westergaard
Elna Hansson
0