|

Smartare Samhälle

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

Alla pratar hållbarhet – men hur kan ni som organisation integrera ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på både strategisk och operativ nivå? Låt oss visa hur, med greppbara råd för er verksamhet!

Felicia Tengdahl, hållbarhetskonsult och verksamhetsutvecklare på CANEA
Seminariearrangör: CANEA

Felicia Tengdahl

Framtidens digitala AI-kurator som stödjer både barn och vuxna.

https://www.handle-it.se = Vinnova finansierat samverkansprojekt för att utvärdera hur en digital AI-kurator/mentor kan stärka individers förmågor till god psykisk hälsa med högskolan i Halmstad, högskolan i Skövde, Borås högskola, RISE, Garmin, VLM.se, Söderhamn, Halmstad, Fibromyalgiförbundet m.m

Jonas Svensson arbetar i behandling med både barn och vuxna. Jonas har samlat stora aktörer för att ta sig an utmaningen med ökad psykisk ohälsa.
Seminariearrangör: TwoAct AB

Jonas Svensson

Mebyou AB med den molnbaserade boknings- och bidragstjänsten e-srv!

Mebyou AB är ett av fyra företag som via ramavtal ”Boknings- och bidragslösningar 2017-2” gör det enklare och effektivare att använda kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund/föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet runt om i hela Sverige.

Yvonne har mer än 35 års erfarenhet av arbete i och mot kommunal verksamhet, hon startade Mebyou så kommuner kan serva sina medborgare & föreningar.

Yvonne Liberg

Medborgardialog – kringboende som tillgång istället för hot

Allmänhetens åsikter ses ofta av branschen som ett hot – Skanska vill istället se dem som en tillgång. Genom att tidigt i processen bjuda in till dialog, bland annat med ett innovativt digitalt verktyg, får invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i.

Christina Ingelsten, Affärsutvecklare och hållbarhetsprofil Skanska Göteborg
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB

Christina Ingelsten

Hållbara människor genom natur och djur

Varför mår vi bra av att rida, gå ut med hunden, påta i trädgården eller att bara vara i naturen? Forskning visar att djur och natur är återhämtande, minskar stress och ger livskvalitet. Detta är friskvård och friska människor är mer hållbara! I seminariet berättar vi om evidens för detta.

Professor Lena Lidfors och universitetslektor Ann Dolling från SLU forskar om hur djur och natur kan användas för att förbättra människors hälsa.
Seminariearrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Lena Lidfors
Ann Dolling

Från global agenda till lokal verkstad

Hur kan kommuner och regioner med Agenda 2030 som grund, med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet som tvärperspektiv, förbättra verksamheten och uppnå en hållbar samhällsutveckling?

Anna Giotas Sandquist, Senior konsult offentlig sektor, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

Anna Giotas Sandquist

Tio klimatsteg alla kommuner kan ta

Sverige axlar rollen som föregångsland i klimatomställningen, och kommunerna har en central roll. Klimatkommunerna presenterar tio steg ni kan ta för att minska utsläppen från kommunorganisationen.

Filippa Borgström, verksamhetsledare på Klimatkommunernas kansli
Seminariearrangör: Naturvårdsverket/Klimatkommunerna

Filippa Borgström

Klimatkliv och andra steg mot klimatmålen

Vi behöver snabba på för att minska utsläppen av växthusgaser. För att nå klimatmålen och minska våra utsläpp behöver vi gå mot ett samhälle med smarta, innovativa lösningar som dessutom stärker Sveriges konkurrenskraft. Pengar finns att söka från Klimatklivet.

Carl Mikael Strauss, Enhetschef Klimatklivsenheten och Daniel Engström Stenson, handläggare Klimatstyrmedelsenheten Naturvårdsverket

Tillsammans för klimatets skull

Komplexa samhällsutmaningar kräver lokal samverkan. I Uppsala firar Klimatprotokollet snart tio år av samarbete mellan företag, organisationer, myndigheter och universitet. Hör hur Uppsala kommun arbetar för att underlätta lokal samverkan med många olika organisationer över lång tid.

Björn Sigurdson, klimatstrateg och samordnare för Uppsala klimatprotokoll
Seminariearrangör: Uppsala kommun

Hur får vi kontroll på outsourcad verksamhet?

Outsourcing handlar om att skapa hållbara samarbeten med leverantörer och andra privata utförare. Vi diskuterar ansvar, kravställning och uppföljning samt hur man kan bibehålla styrning och kontroll över utlagd verksamhet.

Martin Krüger, Partner Forensics och Tristan Davaine, Governance, Risk & Compliance, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

Tristan Davaine
Martin Krüger

Skolan som räddar mat från att bli svinn

På Backaskolan i Härryda räddas råvaror som andra ratat från att bli matsvinn. Här finns ingen terminsmenu utan varje dag görs en färskmeny baserad på de råvaror man har till hands. Det har inneburit mer varierad mat med mer vegetabilier, mindre charkvaror och mindre socker. Förutom minskat matsvinn har projektet också lett till ökat miljömedvetande och större matglädje bland barnen. Utan att kostnaden för skolmaten ökat.

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare Måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd Härryda kommun

Upphandlare & inköpare har makten att förändra på riktigt för en hållbar värld!

Visste ni att ni inte behöver göra hela jobbet själva längre med att granska era leverantörsled inom området hållbarhet? Nu finns www.sustainableaudits.com molnbaserade plattform till er hjälp som underlättar och snabbar upp er granskningsprocess markant. Lena berättar hur det går till i praktiken!

Lena Ekberg från Sustainable Audits är ingenjör med stor erfarenhet inom CSR, verksamhetsutveckling och SMETA-revisioner som utförs hos leverantören.
Seminariearrangör: Sustainable Audits Global

Lena Ekberg

Uteblivna besök kostar hundratals miljoner

Entreprenören Hassan Omarain berättar om hur han efter ytterligare ett missat tandläkarbesök grundade eventDo, med vision att förändra vårt sätt att hantera bokningar då uteblivna besök och återbud är ett stort problem idag. Och hur man med nya tekniska lösningar kan minska antalet uteblivna besök.

Hassan Omarain, entreprenör och grundare av eventDo AB
Seminariearrangör: eventDo AB

Längre än ögat når – går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking & Ai?

Följ Lidingö, Skellefteå, Staffanstorp och Mjölbys väg mot en mer likvärdig skola med bättre måluppfyllelse tack vare ny teknik AI. Vilken roll spelar AI och aggregerad datainsamling i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång? Vad kan vi lära oss utifrån data om elevers tidiga läsförmåga?

Bo Kristoffersson, tidigare skolchef och nu CEO på Lexplore och Sara Shamekhi, konsult offentlig sektor EY.
Seminariearrangör: Lexplore

Bo Kristoffersson

Industriella revolutionen: Version 4.0

Med Industri 4.0 står mänskligheten inför lika stor förändring som vid första industriella revolutionen. Idag spenderas ca 40% av våra liv digital kontext, vilket förändrar de krav och förväntningar vi har på tjänster & samhällen. Helhetstänk & synergier skapar framtidens smarta samhälle.

Emil Lilja, Key Account & Marketing Manager Evado

0