Tema: Ledarskap/Utveckling

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

Agila ledare – grunden för att bygga en flexibel organisation

Ledarskapet är avgörande för att en organisation ska kunna arbeta agilt. Ängelholms kommun har arbetat systematiskt med att utveckla ledarskapet för att kunna leda den nya agila kommunorganisationen.

Lilian Eriksson, kommundirektör och Lena Östblom, HR-chef Ängelholms kommun
Moderator: Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef Ängelholms kommun
Seminariearrangör: Ängelholms kommun

Lilian Eriksson
Lena Östblom

En kvalitetssäkrad klagomålshantering

Synpunkter och klagomål kan bidra till att förändra och förbättra vården. Det är viktigt att handläggningen är strukturerad och följer lagkraven med uppföljning och återrapportering samtidigt som det är så lätt och säkert som möjligt för patienter och närstående, med en väg in.

Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare från Sophiahemmet sjukhus.
Seminariearrangör: Sophiahemmet AB

Caroline Lagerman

Samordnat ledningssystem för nyttohemtagning säkrar kvalitén

Många är kallade men få når ända fram med att ha ett samordnat nytto- och resultatperspektiv. Johan Enfeldt kommer att peka på hinder men också möjligheter att nå hela vägen. Seminariet utgår från praktiska exempel inom industri och offentlig förvaltning.

Johan Enfeldt, Senior rådgivare till industri och offentlig sektor på Visuell Planering.
Seminariearrangör: Visuell Planering

Johan Enfeldt

Livepodd Miller möter ledare – med socialminister Lena Hallengren

Hur kan det politiska styret påverka framtiden för chefer och ledare inom offentlig sektor? Kom och lyssna till ett poddsamtal där socialminister Lena Hallengren pratar om ledarskap och framtidsutmaningar i offentlig sektor.

Podden leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Gäst är Lena Hallengren, socialminister.
Seminareiarrangör: Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller
Lena Hallengren

Delegationen för Göta älv – ett kommunövergripande samarbete

Ett klimatanpassningsprojekt som ska stimulera skredsäkring längs Götaälvsdalen. Istället för att varje kommun ska finna egna lösningar kan man nu ta ett helhetsgrepp om situationen i Götaälvsdalen. Nya arbetssätt kommer att gynna liknande problemställningar i framtiden.

Per Bolin på Statens Geotekniska Institut (SGI) är chef till Delegationen för Göta älv.
Seminariearrangör: Statens Geotekniska institut

Per Bolin

Utmaningar och möjligheter när man bygger framtidens sjukhus

Att bygga ett nytt specialistsjukhus med hög innovationshöjd i en föränderlig värld innebär både utmaningar och möjligheter. Henrik Almgren, projektledare för Högsbo Specialistsjukhus, diskuterar möjliggörare för hantering av komplexa projekt med Johan Frisack och Lucas Rolfsson från Ekan Management.

Henrik Almgren, projektledare för Högsbo Specialistsjukhus, Johan Frisack och Lucas Rolfsson, Ekan Management.
Moderator: Anneli Egestam, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Anneli Egestam
Henrik Almgren
Johan Frisack
Lucas Rolfsson

Riskanalys med FMEA för industri och offentlig verksamhet

Fordonsindustrins samarbetsparter i USA (AIAG) och Tyskland (VDA) har gemensamt förbättrad den klassiska FMEA metoden under 2018-2019. Vi presenterar de viktigaste dragen/ändringarna i den nya metoden och ger exempel på hur de kan användas i olika typer av miljöer och verksamheter.

Göran Anderberg och Gunnar Bergstedt, Wedeaq Scandinavia AB
Seminariearrangör: Wedeaq Scandinavia AB

Gunnar Bergstedt
Göran Anderberg

Gärna hjärnsmart

Vad händer när man i en pressad välfärdsverksamhet kombinerar hårda och mjuka värden och plötsligt river ridån som dolt en enorm utvecklingspotential - så vände vi trenden med dyra konsulter.

Annica Blomsten socialdirektör och Pia Molander Wistam avdelningschef, Norrtälje kommun.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun

Pia Molander Wistam
Annica Blomsten

Att sätta anseenderisken på agendan

Att drabbas av oegentligheter leder inte sällan till allvarliga förtroendeskador. Möt KPMG som delar med sig av erfarenheter från att hjälpa drabbade organisationer. KPMG visar också en helt ny webbaserad utbildningstjänst anpassad till verksamma inom offentlig sektor.

Richard Elmersson, KPMG Forensic
Seminariearrangör: KPMG

Richard Elmersson

Kontroll och tillitsbaserad styrning

Behövs uppföljning och kontroll eller är det ett onödigt ont som förstör tillit? Eller är det så att strukturer används fel och att vi ändå kan nå kvalitet och tillit genom mätning? Eva och Knut berättar hur verksamheter kan arbeta med tillitsbaserad styrning, utan att ge avkall på behov av process.

Eva Håkansson, fd GD för Ekobrottsmyndigheten, kommundirektör och näringslivschef och Knut Fahlén, författare och managementkonsult på Ekan Management.
Moderator: Anneli Egestam, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Anneli Egestam
Eva Håkansson
Knut Fahlen

Dhea – Den digitala praktikantenMedarbetare har ofta återkommande frågor. Frågor som tar mycket tid att söka svar på och även tid för andra verksamheter att besvara på. Nu inför vi en digital praktikant som ska hjälpa våra medarbetare att besvara frågor dygnet runt!

Jari Koponen, e-Samverkan Sundsvalls kommun
Seminariearrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

Så skapar Göteborgs Stad Sveriges bästa webbplats om stadsutveckling

Göteborg befinner sig i sitt största utvecklingssprång i modern historia. Och förutom att skapa en hållbar stad som är öppen för världen siktar Göteborgs Stad också på att skapa Sveriges bästa webbplats för stadsutveckling. Här bjuder projektledningen på sina 8 tips till framgång.

Thomas Johnsson, projektledare, Mona Lödemel, delprojektledare Göteborgs Stad.
Seminariearrangör: Göteborgs Stad

Thomas Johnsson
Mona Lödemel

Olofströms kommun lyckades med hälsan

Hur skapar man en kulturförändring som ger sänkta sjuktal, bättre HME-index och ökad trivsel?
Olofström valde att bygga sitt ledarskap och medarbetarskap på ett tydligt främjande/salutogent synsätt.
Seminariet presenterar de framgångsfaktorer som gjorde att projektet, Heja hälsan 2.0 lyckades.

Johanna Halldén, chefscoach och Peter Lindberg, konsult Hälsopromotion Gruppen samt Lena Persson, projektledare och Alina Ejder, projektledare Olofströms kommun.
Seminariearrangör: Svenska Hälsopromotion Gruppen AB

Lena Persson
Alina Ejder
Johanna Halldén
Peter Lindberg

Tillit i praktiken

Chefens framgång med att leda sin verksamhet är till stor del beroende av den kultur som finns i organisationen. Tillitsdelegationens slutsatser är en värdefull källa till råd och vägledning till hur du som chef kan planera och agera för att nyttja verksamhetens fulla kraft.

Lyssna när delegationens mångåriga ordförande Laura Hartman samtalar med Ledarnas ledarskapsutvecklare Peter Berg.
Seminariearrangör: Ledarna- Sveriges chefsorganisation

Laura Hartman
Peter Berg

Värderingsstyrning i en stor kommun – går det att få till?

Få företag har en så stor bredd i sin verksamhet som en kommun. Går det verkligen att hitta gemensamma värderingar som inte blir helt urvattnade? Hör hur Uppsala har tagit hänsyn till olikheterna och skapat en plattform för utveckling och engagemang.

Maria Ahrgren, kvalitetschef och Anna Bittner, HR-direktör Uppsala kommun
Seminariearrangör: Uppsala kommun

Maria Ahrgren
Anna Bittner

Nyttorealisering för att stärka digital verksamhetsutveckling

Det nio kommuner starka digitaliseringsprojektet e-Samverkan jobbar för att uppnå likvärdig service och tillgänglighet i alla kommuner, både för invånare och företag. Genom effektivt utbyte mellan olika kompetenser och systematiserat arbetssätt fylls digitala plattformar med funktionella tjänster.

Jens Danielsson, e-Samverkan Örnsköldsviks kommun
Seminariearrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

Digitaliseringsguiden.se – ökar digitaliseringstakten i kommuner

Tänk om det fanns en digitaliseringsguide för offentlig sektor som var lika enkel och lockande som en träningsapp i mobilen. En guide för små- och medelstora kommuner som ska hjälpa till att öka takten av digitalisering, för att bättre möta medborgarnas och kommunernas behov!

Niklas Rahm, e-Samverkan Sundsvalls kommun
Seminariearrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

Förändringsledning – viljan är avgörande

För att ni som organisation ska kunna ställa om snabbare och skapa varaktiga resultat i förändringsarbetet krävs inte bara en delaktighet utan också ett ägandeskap hos medarbetarna. Låt oss visa hur!

Kristian Guander – seniorkonsult och områdesansvarig för Ledarskap på CANEA
Seminariearrangör: CANEA

Kristian Guander

En arbetsplats där språket flyter på

Vård och omsorg bygger på kommunikation. Hur fortsätter man att utveckla svenska språket på jobbet? Medlemmar i Kommunal berättar om en nyckel till framgång i den stora språkutmaningen.

Undersköterskor och vårdbiträden i Kommunal, José Buitron och Nina Rådström, Kommunal, Pernille Seibae språkombud Stockholms stad och Pierre Zetterman, språkombud Örebro kommun.
Seminariearrangör: Kommunal

Välkommen hit, digital tjänst för inflyttning och kompetensförsörjning

Genom behovsdriven utveckling, innovationsvänlig upphandling, nya affärsmodeller och öppen källkod finns nu Sveriges första digitala inflyttningsguide tillgänglig för kommuner och arbetsgivare. Tjänsten tillgängliggör information och förstärker kommunens attraktionskraft för potentiella inflyttare och företagsetableringar. Välkommen hit har på ett modigt och nydanande sätt utvecklat en digital tjänst utifrån en behovsdriven utvecklingsmetodik, som samtidigt skapat en kommersiellt gångbar affärsmodell för digitala entreprenörer. Välkommen hit använder öppna data och bygger på öppen källkod vilket gör den skalbar och spridningsbar till andra regioner.

Niklas Rahm, e-Samverkan
Seminariearrangör: e-Samverkan, Kommunförbundet Västernorrland

Hur skapar vi ett tryggare samhälle?

I Sveriges skolor vittnas om att mobbing, anlagda bränder, hot och våld blir allt vanligare. Den ökade brottsligheten slår hårt mot landets företagare och kostar företagen över 55 miljarder. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen och skapa ett tryggare samhälle?

Claes-Göran Hammar delar med sig av utmaningar och lärdomar från 30 år som säkerhetskonsult, bla från Gottsunda centrum, ett särskilt utsatt område.
Seminariearrangör: Cequred Group

Claes-Göran Hammar

Få ut mer av er processorientering

Hur kan ni som offentlig verksamhet gå tillväga för att få ut mer av processorienteringen för att skapa ett effektivt och engagerat samarbete? Vi visar hur med handfasta exempel och applicerbara verktyg.

Kennet Larsson, Senior konsult med över 20 års erfarenhet av lednings- och verksamhetsutveckling.
Seminariearrangör: CANEA

Kennet Larsson
0