Tema: Ledarskap/Utveckling

Tisdagen 14 november
Onsdagen 15 november
Torsdagen 16 november

Är förmånen skattepliktig/otillbörlig?

Vad måste en givare och en mottagare av en förmån förhålla sig till? Vad innebär en otillbörlig förmån? KPMG:s specialister reder ut begreppen och guidar er genom de regler som finns på området.

Mia Falk och Marie Enander från KPMG. Specialister inom korruption & skatterätt
Seminariearrangör: KPMG.

Mia Falk
Marie Enander

När det nya möter det gamla, vad händer?

Gamla arbetssätt behöver fasas ut, ny kunskap och kompetens behöver utvecklas. Det finns vissa hinder – allt från juridiska till mentala stopp som hindrar omställningen inom vård och hälsoområdet.

Helén Seeman-Lodding, engagerad i omställningen av vården, läkare.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Is the Cork still in the bottle?

The aim of this quantitative research is to study if healthcare management is becoming more diverse in Sweden, from a gender perspective, considering that it has not been historically. Result is good.

Samreen Malik,  Karolinska Institute.

Samreen Malik

Länsstyrelserna digitaliserar styrningen

Vad innebär det att digitalisera en myndighets verksamhetsstyrning? Länsstyrelserna, som är mitt uppe sin resa, berättar om erfarenheter och framgångsfaktorer i sitt verksamhetsutvecklingsarbete.

Suzanne Jacobsson, avd.chef verksamhetsstöd och Mehmet Songojeva, verksamhetscontroller Länsstyrelserna.
Seminariearrangör: Hypergene

Suzanne Jacobsson

Ledarskap och verksamhetsutveckling

Hur hänger ledarskap och verksamhetsutveckling ihop med lönsamhet, kvalitet, motivation och nöjda medarbetare?

Christer Hellstrand, Senior Partner, Canea
Seminariearrangör: Canea

Christer Hellstrand

Snabb tillväxt ger ekonomiska utmaningar

Uppsala ska växa med 70 procent fram till 2050. Det innebär ett investeringsbehov på 4-6 miljarder SEK/år. Målet är att växa hållbart och med kvalitet. Lyssna till hur vi tar oss an utmaningen.

Panelsamtal: Ola Hägglund, ekonomidirektör, och Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, i Uppsala kommun. Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, leder samtalet.
Seminareiarrangör: Uppsala kommun

Ola Hägglund
Mats Norrbom
Annika Wallenskog

Vi vill förenkla ditt jobb som chef/HR!

Vi presenterar en checklista som ska underlätta för dig som är chef och/eller HR när det finns oro om skadligt bruk. Syftet med den är ge kunskap om signaler och hur man ska agera.

Magnus Nyqvist, områdesansvarig, Alna Sverige AB.
Seminariearrangör: Alna

Magnus Nyqvist

Kvalitet till (100) tusen…

Hur kan utvärdering ge utveckling? I Nacka är dialog mellan olika aktörer en viktig del i kvalitetssystemet för utbildning. Systematik, öppenhet, olika perspektiv och nyfikenhet är andra faktorer.

Susanne Nord, utbildningsdirektör, Lotta Valentin, enhetschef och Carina Legerius, utvärderingsexpert, Nacka kommun.
Seminariearrangör: Nacka kommun.

Carina Legerius
Susanne Nord

Smart simuleringsmodell i Närhälsan

Närhälsans simuleringsmodell har sedan projektet avslutades blivit lika självklar som uppskattad för att förstå och diskutera kopplingen mellan ersättningssystem, intäkter och kostnader i verksamheten.

Emma Eriksson, Redovisningschef Närhälsan i Västra Götalandsregionen.
Seminariearrangör: Ekan Management.

Emma Eriksson

Ursäkta röran- vi bygger framtidens primärvård.

Värdelyftet i primärvården är ett systematiskt, verksamhetsdrivet utvecklingsarbete inom SLSO där medarbetarna är involverade i arbetet med att utforma Framtidens hälso- och sjukvård. Målet är att lyfta värdet för patienten, säkerställa jämlikvård och minska risken för undvikbara skador i vården.
Värdelyftet i primärvården pågår mellan 2014 – 2018.  Cirka 3800 medarbetare och chefer vid SLSO:s cirka 100 resultatenheter inom primärvården deltar i utvecklingsarbetet. 
 
Eva Pilsäter Faxner Specialist i allmänmedicin. Primärvårdschef Stockholms läns sjukvårdsområde

Planerat sätt att arbeta med oplanerat

Beställarenheten äldre i Hägersten-Liljeholmens SDF har enligt medarbetarna på ett genialt sätt förändrat sin organisation att snabbt hantera akutstyrda arbetsuppgifter självständigt och långsiktigt.

Kerstin Malmport, Enhetschef, och Patricia Szpak, Hägersten-Liljeholmens SDF.
Seminariearrangör: Ekan Management

Kerstin Malmport
Patricia Szpak

Standardiserad läkarutbildningsprogram

En skräddarsydd standardiserad introduktion inom allmänmedicin med praktiskt patientarbete och kontinuerlig uppföljning har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. för fler läkare till primärvården.

Gudrun Greim, dr.med. Enhetschef utbildningsvårdcentral Närhälsan Fristad.

Gudrun Greim

Arbetsförmedlingen om förnyelseresan

Arbetsförmedlingen, en av Sveriges viktigaste myndigheter med drygt 14 000 medarbetare, berättar om förnyelse, förflyttningar och utmaningar inom ledarskap och kunddrivet förbättringsarbete.

Anna-Lena Wakenius o. Anna Johansson, chefer för N. Halland respektive Bohuslän.
Seminareiarrangör: Arbetsförmedlingen

Så blir vi en attraktiv arbetsgivare!

Hör HR-strateg Maria Wallmyr berätta om hur Alingsås kommun stärker sina chefer och förbättrar sina rutiner i samarbete med AFA Försäkring. En strategi för att ingen anställd ska missa ersättning!

Per Winberg och Per Nyström, AFA Försäkring, Maria Wallmyr, Alingsås kommun.
Seminariearrangör: AFA Försäkring.

Per Nyström
Per Winberg
Maria Wallmyr

Digitalisering, innovation och risk

Nya digitala verktyg ger möjligheter till en ny typ av kommunal service och nya arbetssätt. Men hur går man tillväga för att hantera digitaliseringens risker? Vi visar enkla exempel från bla Danmark.

Sara Linge & Mats Dahl, KPMG. Specialister kommunal styrning och digitalisering.
Seminariearrangör: KPMG.

Sara Linge

Att vara bäst – eller att bli bättre?

I SKL-nätverket Best Service, där alla serviceorganisationer i svensk sjukvård ingår, har man utvecklat ett sätt att mäta nyckeltal nationellt via benchmarking så att alla kan utvecklas och lära av varandra.

Stefan von Below, FM-chef Norrbotten, och Martin Stang, Områdeschef, Örebro.
Seminariearrangör: Ekan Management

Stefan von Below
Martin Stang

Nivåvis produktionsstyrning i sjukvård

Är dagens planering i vården den mest optimala? Seminariet handlar om hur nivåvis produktionsstyrning ger en struktur som ökar förutsägbarheten och därmed förbättrar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Ritva Rosenbäck MSc, har gett ut boken Produktionsstyrning i sjukvården - en väg framåt.
Seminariearrangör: Proffesional Change.

Ritva Rosenbäck

Ängelholm: Sveriges första agila kommun

Vi berättar om Ängelholms resa till Sveriges första agila kommun för utveckling och service, och om det EFS-projekt som du pågår för att säkra alla ledares och medarbetares nödvändiga kompetent.

Lilian Eriksson, Kommundirektör och Cecilia Nelander Olsson, Projektledare ESF-projektet.
Seminariearrangör: Ängelholms kommun

Lilian Eriksson

Ängelholm: Sveriges första agila kommun

Vi berättar om Ängelholms resa till Sveriges första agila kommun för utveckling och service, och om det EFS-projekt som du pågår för att säkra alla ledares och medarbetares nödvändiga kompetent.

Lilian Eriksson, Kommundirektör och Cecilia Nelander Olsson, Projektledare ESF-projektet.
Seminariearrangör: Ängelholms kommun

Lilian Eriksson

Arbetsförmedlingen om förnyelseresan

Arbetsförmedlingen, en av Sveriges viktigaste myndigheter med drygt 14 000 medarbetare, berättar om förnyelse, förflyttningar och utmaningar inom ledarskap och kunddrivet förbättringsarbete.

Anna-Lena Wakenius o. Anna Johansson, chefer för N. Halland respektive Bohuslän.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

Kommer offentlig sektor att överleva?

Seminariet berör frågor om offentlig sektors framtida konkurrenskraft och överlevnad, vad ser vi för viktiga utmaningar och vad krävs av oss för att möta förändringarna som behöver genomföras.

Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör i VGR.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Nå era mål snabbare med effektiva möten

Tidsbesparing, ordning och reda samt tydlighet i uppgiftsfördelningen! Ta del av hur 30 kommuner, däribland Älvdalens kommun, har ökat sin effektivitet med mötesverktyget RunYourMeeting.

Erika Gräns, Stratsys & Joakim Stattin, RunYourMeeting.
Seminariearrangör: Stratsys

Erika Gräns
Joakim Stattin

Lyckas med tillitsbaserad styrning

Tillitsdelegationen har slagit fast att formerna för styrning och ledning av offentlig förvaltning behöver utvecklas-med fokus på tillitsbaserad styrning. Men hur? Svaret heter Kollektiv Intelligens!

Lotta Löfgren & Nina Wingård, pionjärer inom Kollektiv Intelligens.
Seminariearrangör: Influence

Nina Wingård
Lotta Löfgren

Skapa förbättringskultur utan konsulter

Lean by Yourself® Det unika träningsupplägget som baserats på 195 års samlad erfarenhet av förbättringsarbete. En träning där ni helt utan konsultstöd kan uppnå verklig förändring och resultat.

Ola Johansson coachar, utbildar och leder organisationer inom förbättringsarbete.
Seminariearrangör: Part Development

Ola Johansson

Arbetsförmedlingen om förnyelseresan

Arbetsförmedlingen, en av Sveriges viktigaste myndigheter med drygt 14 000 medarbetare, berättar om förnyelse, förflyttningar och utmaningar inom ledarskap och kunddrivet förbättringsarbete.

Anna-Lena Wakenius o. Anna Johansson, chefer för N. Halland respektive Bohuslän
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

0