Tema: Skola/Utbildning

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

Varför gör vi på detta viset?

Med egna lektorer och samarbete med akademin skapar vi vetenskapligt görande på alla nivåer för skolutveckling i Kungsbacka.

Maria Andersson skolchef, Annika Hellström verksamhetschef och Helena Sagar vetenskaplig ledare.
Seminariearrangör: Kungsbacka kommun

Maria Andersson
Annika Hellström
Helena Sagar

INSTÄLLD – En kvart om dagen som gör skillnad

På skolgården vid Solbackeskolan i Bergsjön, Göteborg går finns en gul linje. Den markerar The Daily Mile, den sträcka som eleverna går, joggar eller springer under 15 schemlagda minuter varje dag. Denna fysiska aktivitet har fått flera positiva effekter. Utvärderingen, som gjorts i samarbete med vårdcentralen, visar att eleverna mår bättre både fysiskt och psykiskt. . Pedagogerna upplevde att den dagliga milen förbättrade inlärningen. Andra positiva effekter är att tryggheten ökat och att pedagogerna får nya möjligheter till dagliga samtal med elever.

Anna Rönnhede, skolsköterska och Jonas Almén förstelärare idrott och hälsa, Solbackeskolan Göteborg.

Malmö skapar varje elevs bästa skola

Alla grundskolor i Malmö ska klara hela det nationella uppdraget för varje elev och skapa varje elevs bästa skola. För att lyckas med det vässar Malmö stads grundskolor sitt styr- och ledningssystem.

Malin Ullman, strateg, och Roberto Citterio, utvecklingschef, Malmö stads grundskoleförvaltning
Seminariearrangör:  Malmö stad, grundskoleförvaltningen

Kvalité i och utanför klassrummet

Läraren är viktig. Men hög kvalitet i skolan kräver flera yrkesgrupper. Bra mat, stöd i konflikten på skolgården, rena och hela lokaler, listan kan göras lång. Ett samtal om allas betydelse i skolan.

Per Lindqvist, professor, Philip Klodzinski Johansson, elevassistent och Nina Rådström, Kommunal
Seminariearrangör: Kommunal

Allt ljus på barnskötarna

Kommunal bjuder in till ett samtal kring barnskötarnas yrkesroll. Hur förbättrar vi arbetsmiljö, villkor och status för barnskötarna? Utgångspunkten är röster från förskolans värld.

Nadja Ruutikainen Näätänen, barnskötare, Lisa Bondesson, Kommunal, Nina Rådström, Kommunal och Gunilla Svantorp, riksdagsledmot (S) Värmland.
Seminariearrangör: Kommunal

Lisa Bondesson

Organisation och ledning av framtidens skola

Hur kan den enskilda skolan organiseras och ledas för nytänkande, effektivitet och likvärdigt lärande? Vi berättar om ett pilotprojekt vi gjort och om hur man kan arbeta för att utveckla och leda framtidens skola.

Johanna Kullenberg och Sabina Rodén, Seniora rådgivare, Offentlig sektor, KPMG
Seminariearrangör: KPMG

Johanna Kullenberg
Sabina Rodén

Tillsammans för studentmössan – redan från förskolan

Kommuner behöver ha barnets resa genom utbildningssystemet i fokus – inte de administrativa gränserna. Uppsala har under de senaste fyra åren gått från en splittrad till en samlad styrning av skolan. Hur har det gått till?

Erik Ojala, förskolechef, Ingela Hamlin, grundskolechef och Christine Kastner Johnson, gymnasiechef Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun

Erik Ojala
Ingela Hamlin
Christine Kastner Johnson

Hot och våld i skolan

Hot och våld i skolan är ett av de största samhällsproblemen. För att kunna försvara rätten till utbildning måste rätten till trygghet kunna garanteras. I annat fall tvingas i praktiken elever till en miljö som kan skada dem. Seminariet behandlar de juridiska möjligheterna att säkra tryggheten.

Jan Melander, jurist med domarbakgrund även undervisat på Rektorsprogrammet.
Seminariearrangör: Karnov Group AB

Jan Melander

Förebild som kommun med hälsocertifierad skola

Ungas psykiska ohälsa motiverar en nationell hälsosatsning. I väntan på den kan skolor i din kommun, med Anders Hansens budskap i verktyget QLeva, visa vägen för en hållbar utveckling för människan. Hälsouppdraget ligger redan i läroplanen - QLeva är det konkreta och långsiktiga verktyget.

Åse Victorin, Barn- och skolläkare samt Författare QLeva – Hjälp till hälsa och lärande, Susanne Malmström, säljansvarig Qleva samt rektor från QLeva-certifierad skola
Seminariearrangör: QLeva AB

Åse Victorin

Alla nöjda med samordnade transporter

I Eslöv hade kommunen bilar med uppdrag att köra elever, andra skulle transportera mat. Missnöjet var stort och likartat inom båda verksamheterna trots olika avtal och entreprenörer. Förvaltningarna bestämde sig därför för att tänka om och i stället samordna transporterna i egen regi. Resultatet blev nöjda barn och föräldrar, mat som levererades i tid, bättre arbetsmiljö för chaufförerna och minskad miljöbelastning – till samma kostnad som tidigare.

Ylva Hjerén, enhetschef för transportservicen på Serviceförvaltnignen Eslövs kommun

Hur bygger vi det goda samhället?

Att ge unga en god start i livet och att ta hand om våra äldre borde vara en självklarhet i varje välfungerande samhälle. Solhemmet vill med kulturanpassad arkitektur råda bot på dagens kortsiktighet inom skola, vård och omsorg.

Nils Freckeus, arkitekt och ingenjör med inriktning klassisk arkitektur, Solhemmet Samhällsfastigheter AB
Seminariearrangör: Solhemmet Samhällsfastigheter AB

Nils Freckeus

Kulturskola med valfrihet utan köer

I Nacka finns ingen kö till kulturskolan och alla kan få spela det instrument de vill. Tack vare kundvalet har kommunens barn och unga har möjlighet att gå fyra kulturkurser samtidigt per termin. Två får vara enskilt musikämne, två dropp in-kurser. Kulturnämnden auktoriserar anordnarna. De unga väljer vilka aktiviteter de vill ha bland 1200 kurser och styr därmed utbudet. Genom systematiska uppföljningar kontrolleras kvaliteten.

Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör Nacka kommun

Anders Mebius

Tre terminer – ett skolår med elevernas lärande i fokus

Sommarlovet formades utifrån krav att barnen skulle hjälpa till på åkrarna. Höstlovet var till för upptagning av potatis. Sportlovet infördes för att spara ström i skolorna. Sedan 1842 har skolåret varit en konsekvens av de vuxnas olika behov. Skolåret behöver anpassas för barnens lärande.

Peter Heddelin är rektor och medgrundare till Amerikanska Gymnasiet som är den första gymnasieskolan i Sverige som infört tre terminer.
Seminariearrangör: Amerikanska Gymnasiet

Peter Heddelin

Digital läroplan för digital kompetens

Oavsett lärare, klass och klasskamrater ska eleverna på F-9-skolan Runbacka skolor i Sollentuna få samma digitala kunskaper. För att säkerställa detta formulerades en digital kursplan, som numera kallas digital progressionsplan. Där slås för varje årskurs fast vad eleverna ska kunna inom sex olika områden: molntjänster, foto/film, verktyg för exempelvis matematik och språkutveckling, programmering, netikett och STL (Skriva sig till lärande). Högre digital kompetens och enklare övergångar mellan klasser och stadier är några av vinsterna.

Johan Eriksson, bitr rektor Runbacka skolor Sollentuna kommun

Kvalitetsledning i skolan – hur gör man?

Vilka är framgångsfaktorerna för kvalitet i skolan? AcadeMedia och LBS Kreativa gymnasiet delar med sig av sina bästa exempel på hur vi använder AcadeMediamodellen för att få eleverna att nå sina mål.

Ingela Gullberg kvalitetschef AcadeMedia, Lotta Kruus, verksamhetschef LBS Kreativa gymnasiet, Linda Ekstrand rektor LBS Halmstad

Läsmedalj väcker läslust

Läslust, läsförståelse och läsutveckling är målet för Gråboskolans och Gråbobibliotekets arbete med Läsmedaljen. Tredje skolåret har de flesta knäckt läskoden men många behöver stimulans för att läsa flytande. Biblioteket hjälper barnen att hitta rätt bok. Efter fem lästa böcker får de sin första medalj och kan hämta en gratisbok i bokhandeln. Lässatsningen märks i såväl i skolans vardag som i resultatet på det nationella provet i svenska.

Carina Norderäng, bibliotekare och verksamhetsansvarig Gråbobiblioteket Visby

Hur ska skolans finansiering säkras?

Svensk skola sägs vara dyr, trots det räcker inte pengarna – skolan är underfinansierad. Vad förklarar det? Hur ska skolans finansiering tryggas? Och på vilka grunder byggs en rimlig skolfinansiering?

Johan Ernestam, utredare och Björn Hareland, ombudsman Lärarförbundet
Seminariearrangör: Lärarförbundet

Björn Hareland
Johan Ernestam
0