Tema: Vård/Omsorg

Tisdagen 14 november
Onsdagen 15 november
Torsdagen 16 november

Kvalitet när brukaren själv får bestämma

Målet med LSS är att skapa delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättningar. Men hur skapar vi riktig delaktighet när vi inte lyckas kommunicera med brukarna?

Jessica Samuelsson, processutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Jessica Samuelsson

Säkrare läkemedel med prisbelönt databas

Kom och lyssna på apotekaren Kaveh Teimori om resan från arbetet som började pga ett omfattande patientsäkerhetsproblem inom sjukhusvården till initiativet som utmärktes med Guldpillret 2016.

Blandbarhetsansvarig apotekare Kaveh Teimori.

Kaveh Teimori

Den googlande patienten

Välkommen eller problematisk? Hen kan få fel diagnos, ställer för höga krav och kan mer om än doktorn. Eller går det att vända på perspektivet och se att den googlande patienten kan vara till hjälp?

Jesper Poucette, distriktsläkare, arbetar med framtidens vårdinformationsmiljö.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

“Solen skiner, och jag får komma ut!”

Volontärverksamhet, hållbar över tid, bidrar till livskvalitet på äldreboendet! Inspireras av Stolta promenerare och Skebäcksgården, Örebro. Promenader varje lördag under tre år - enkelhet är nyckeln!

Annika Florin, initiativtagare och Åsa Fogelqvist, enhetschef, Örebro kommun.
Moderator: Charlotta Nordenberg, Örebro Universitet.
Seminariearrangör: Örebro kommun.

Kundfyren – För invånarna i mobilen

Norrtälje kommun ger invånarna information om socialtjänstens handläggning i mobilen. Invånarna får all relevant information samlad på ett ställe - processbaserad och lätt att förstå.

Therese Mattson, kvalificerad utredare och Niclas Hanell, projektledare.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

Verktygslåda för ökad digitalisering

I konkreta projekt i skånsk primärvård skapas värde och lärande för ökad digital förmåga genom att nyfiket utforska ny metodik och teknik tillsammans med gedigen kunskap och beprövade erfarenheter.

Carolina Vitabäck projektledare och Maria Bjerstam Innovation manager Region Skåne.
Seminariearrangör: Region Skåne.

Carolina Vitabäck
Maria Bjerstam

Minska risken för interna oegentligheter

Varje organisation riskerar att drabbas av interna oegentligheter. Med rätt kunskap går det att motverka. KPMG guidar er igenom best practice när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Anneli Svensson & Mia Falk, KPMG. Specialister inom vård, omsorg resp korruption.
Seminariearrangör: KPMG.

Annelie Svensson
Mia Falk

Uppföljning av HVB gör skillnad!

SKI har introducerat en struktur för systematisk uppföljning av kvalitet och resultat på HVB. Vad vi har sett stärker oss i vår uppfattning att uppföljning gör skillnad för det placerade barnet.

Jenny Åberg, SKI, Bertil Almstrand, SKI och Hans Knutsson, Lunds Universitet.
Seminariearrangör: SKL Kommentus.

Hans Knutsson

Involvera mera – involvera flera!

Hur får kunden inom äldreomsorgen ett ökat inflytande över sina måltider? Hur gör vi måltidssituationen till en upplevelse för alla sinnen? Vad händer när krögaren kommer till storhushållsköket?

Jenny Håkansson, kostchef MatOmsorg, Vård- och Omsorgsförvaltningen, Helsingborg.

Jenny Håkansson

Medskapande kultur med kundfokus

Kungsbacka var först i Sverige med att använda ett digitalt verktyg som utreder personers urinläckage. Vi berättar om hur medskapande arbetsplatskultur kan ge ökad trygghet inom omsorgen.

Maria Hellström, utvecklare och Cecilia Angelbäck, underskötersköterska, Kungsbacka kommun.
Seminariearrangör: Kungsbacka kommun.

Ledningssystem i vården

Du får praktiska exempel på hur ett modernt IT -stöd ger möjligheter till högre vårdkvalitet, mindre tidsspill effektivare processer och ständiga förbättringar för vård- och omsorgssektorn.

Erik Carlsson, Key Account Manager IT & Mattias Forslund, Tender Manager, Canea.
Seminariearrangör: Canea.

Erik Carlsson
Mattias Forslund

40 000 lider av undernäring – vad gör vi

Undernäring och dysfagi är ett växande problem som kostar både samhället och individen mycket
Har samhället råd att inte förebygga detta? KraftTaget – är ett initiativ för rätt mat och näring.

Gunnel Stuhr Olsson, ansvarig för Findus Special Foods.
Seminariearrangör: Findus Special Foods.

Gunnel Stuhr Olsson

Innovationsupphandling fallprevention

Region Skåne har lockat företag och entreprenörer att bidra till nya lösningar på det väl kända problemet med fallolyckor inom vården. Målet med upphandlingen är att reducera fall i med minst 20 %.

Lotta Ekwall-Möller & Daniel Ljungberg, Region Skåne, Koncerninköp.
Seminariearrangör: Region Skåne.

Utbildningspoddar för vård och omsorg

Wacano presenterar innovativt sätt att kompetensutveckla. Pedagogiska poddar i abonnemang via sms och mail till personalen varje månad. Låg kostnad, liten administration och statistik på lyssnandet.

Caroline Waldenström och Anita Nordlund, Wacano.

Anita Nordlund
Caroline Waldenström

Intensiv hemrehabilitering i samverkan

Ett nytt interprofessionellt arbetssätt inom hemtjänst med helhetsfokus har etablerats för att uppnå ökad kvalitet, förbättrad hälsa och lägre kostnader? Hur går det till, och vad skapar framgång?

Johnny Holmberg, projektledare, ReHabenheten, Eskilstuna kommun

Johnny Holmberg

Solrum-för ett längre och friskare liv

En forskningsstudie visar att personer på ett äldreboende fick en både fysisk och psykisk bättre hälsa genom regelbunden vistelse i ett solrum. Kanske ett alternativ till medicinering?

Bertil Marklund, professor i Allmänmedicin & folkhälsa, Göteborgs Universitet.
Seminariearrangör: Suntech Group.

Bertil Marklund

Kvalitet i äldreomsorgen enligt SIS

2015 blev den svenska standarden för kvalitet i äldreomsorgen klar. Sedan dess har en undersökning gjorts, en vägledning tagits fram och ett europeiskt arbete inletts. SIS berättar om arbetet hittills.

Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS, Alexandra Antoni, projektledare, SIS.
Seminariearrangör: SIS.

Alexandra Antoni
Dan Nilsson

Hur svårt kan det vara?

Förbättringscoacher berättar om Sigtuna kommuns framgångsrika kompetenssatsning som ger resultat både för medarbetare och brukare.

Lena Bjuhr Erngren och förbättringscoacher inom äldre och omsorgsförvaltningen Sigtuna kommun.
Seminariearrangör: Sigtuna kommun.

Lena Bjuhr Erngren

Juridifieringen av socialtjänsten

Inom socialtjänsten förkommer en juridifiering i betydande omfattning. Större fokus på regelverk som överordnat, ett bevis av vad som är rätt och fel. Vad innebär detta för välfärdssamhället?

Beatrice Nordebrink, Konsult inom socialrätt på JP Infonet.
Seminariearrangör: JP Infonet.

Beatrice Nordenbrink

Mat – så mycket mer än bara näring!

Vem ser till att Karin äter? Att få en ofta multisjuk gammal människa att äta kräver både kunskaper om näringsbehov och kompetens att stimulera och motivera. Varför svälter 75 000 äldre?

Ann Georgsson, Kommunal, Yngve Gustafson, professor, Lillemor Stridh, undersköterska.
Seminariearrangör: Kommunal.

Yngve Gustafson

Naturen spränger gränser inom LSS

Alla kan allt – med lite stöd. Det är utgångspunkten för utvecklingsarbetet på Dagverksamheten Glimmern i Lund. I ur och skur ger man sig var tredje vecka ut på Skåneleden. Utevistelserna har fått brukarna att växa och må bättre både psykiskt och fysiskt vilket får positiva effekter på deras övriga liv. Vandringarna bidrar också till att stärka såväl självkänsla som gruppkänsla. Deltagarna känner att de är del av något större och lär sig att knyta an till andra människor. Det har gjort dem gladare, friskare och tryggare, vilket inte bara är en vinst för dem utan en samhällsvinst, såväl socialt som ekonomiskt.

Veronica Rukanina, Stödassistent, Daglig verksamhet Glimmern, Lunds kommun

KOLinfo – Patientutbildning på Internet

KOL-teamet på Skaraborgs sjukhus och en grupp personer med lungsjukdomen KOL har tillsammans skapat ett interaktivt webbaserat verktyg KOLinfo, som ska främja hälsan och ge kunskap vid KOL.

Margaretha Lundin, kurator i KOL-teamet

Margaretha Lundin

Ideburna organisationer vill vara med

Är hälso- och sjukvården redo för det? Vi berättar om inspirerande exempel på aktuella samarbeten mellan offentlig hälso- och sjukvård och ideella organisationer i Västra Götaland genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Martin Dohlsten, regionutvecklare VGR.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen.

Äldrevänlig stad – i dialog med 60+

Uppsala är medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Vi vill förbättra äldres möjligheter till ett tryggt och stimulerande liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Ta del av vårt dialogarbete.

Roger Jo Linder, projektledare Äldrevänlig stad, Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun.

Roger Jo Linder
0