Tema: Vård/Omsorg

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

Vårdpodden

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland genomgår omfattande förändringar. Detta är förändringar som under några år påverkar alla som arbetar inom den offentliga och privata vården, på sjukhus, i primärvården och i kommunerna.

I Vårdpodden samtalar Kjell Foss med Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, om vad förändringarna innebär och hur de påverkar arbetet på sjukhuset.

Kjell Foss
Ann-Marie Wennberg

Att bygga framtidens digitala ecosystem inom sjukvård

Traditionella sjukvårdssystem är ofta slutna och monolitiska och har svårt att hålla jämna steg med en ökande förändringshastighet. Vanliga utmaningar är föråldrad teknik, undermåliga gränssnitt och bristande kommunikation mellan olika system. Dessutom tillkommer ofta allehanda inlåsningseffekter.

Jarkko Enden, Nortal AB
Seminariearrangör: Nortal AB

Jarkko Enden

MatAppen – ett innovationsprojekt i VGR

MatAppen ska skapa förutsättningar för patienter på sjukhus att få en visuell överblick över måltider som erbjuds, återkoppla till köket och själv registrera näringsintaget.

Mattias Måsbäck IT-sjuksköterska, Eva Elmqvist Medicinsk sekreterare, Yvonne Hedegärd Sjukhusstrateg, Sahlgrenska Universitetsssjukhuset, Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Att våga fråga om våld i nära relationer

Det startade 2013 med att jag deltog i ett projekt Våga fråga om våld. Jag insåg då att våld i nära relationer var en stor fråga. 60% av mina klienter har eller hade haft våld i nära relationer inte bara våld kvinna man utan även sådant som låg långt tillbaka i tiden ex föräldrar eller kollegor.

Gunilla Larsson, rehabkoordinator Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Effektivare ledningssystem inom vården

Uppnå högre vårdkvalitet med IT-stödet CANEA ONE. Vi ger er konkreta exempel på hur ni genom effektivare processer och ständiga förbättringar kan nå mätbara resultat inom vård- och omsorgssektorn.

Daniel Sten, Business Area Manager CANEA
Seminariearrangör: CANEA

Daniel Sten

Branschbarometern Personlig Assistans

Personlig assistans är en frihetsreform som vi ska vara stolta över där rätten till att leva ett självständigt liv är i centrum. Kaustik mellan 60-70 % av de privata assistansanordnarna och ca 50 kommuner som kunder vilket ger oss tillgång till exklusiv branschstatistik som vi vill dela med oss av.

Christian Ljunge har mångårig erfarenhet av omsorgsbranschen och är VD för IT-bolaget Kaustik.
Seminariearrangör: Kaustik AB

Christian Ljunge

Preventivmedelsrådgivning, vad vet vi om den verksamheten? Och hur kvalitetssäkras den?

Preventivmedelsrådgivning sker i många organisationer utan gemensam dokumentationsstruktur eller plattform. Kvalitetsammanställningar är därför omöjliga vilket lämnar en stor vårdsektor utan kvalitetssäkring. Nya verktyg måste användas. Webbaserade ”dokumentationsblanketter” kan ligga till grund för nationell databas med möjligheter för kvalitetsuppföljning. SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) har utarbetat kliniskt relevant innehåll som ger stöd för dokumentation, som sedan kan användas för kvalitetsuppföljning och kvalitetsstyrning.

Carina Zetterberg, Leg läkare Organisation SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)

Bron till hemtjänstens nya arbetssätt

Göteborgs Stad gick över till mobilt arbetssätt med brukar-information säkert åtkomlig i mobilen. Förändringresan var inte enkel, men möjlig tack vare IT-ambassadörer som stöttade kollegorna på vägen.

Kalle Levin, Verksamhetsutvecklare äldreomsorg V:a Hisingen Göteborgs Stad och Agneta Nilsson, Portföljledare vård och omsorg Intraservice Göteborgs Stad.
Seminariearrangör: Intraservice Göteborgs Stad

Agneta Nilsson
Kalle Levin

Hur bygger vi det goda samhället?

Att ge unga en god start i livet och att ta hand om våra äldre borde vara en självklarhet i varje välfungerande samhälle. Solhemmet vill med kulturanpassad arkitektur råda bot på dagens kortsiktighet inom skola, vård och omsorg.

Nils Freckeus, arkitekt och ingenjör med inriktning klassisk arkitektur, Solhemmet Samhällsfastigheter AB
Seminariearrangör: Solhemmet Samhällsfastigheter AB

Nils Freckeus

Framtidens digitala Äldreboende

Vi på Skanska kommer att ge dig en beskrivning av den pilot som vi idag genomför på ett av de Äldreboenden vi utvecklat. Vilka är lärdomarna och hur skulle morgondagens äldreboende kunna se ut.

Jörgen Larsson, affärsutvecklingschef Skanska, Projektutveckling Kommersiellt.
Seminariearrangör: Skanska Sverige

Bolagisering av omsorgstjänster, erfarenheter och effekter

Erfarenheter från Höganäs kommuns beslut att bolagisera delar av sin socialtjänstverksamhet. Seminariet handlar om vilka förväntningar som fanns, hur dessa har infriats samt vilka resultat och effekter man har uppnått i verksamheten.

Cathrine Eriksson,VD Höganäs Omsorg AB, Camilla Lindgren, affärsområdeschef och Eva-Marianne Nilsson, projektledare Höganäs kommun.
Seminariearrangör: Höganäs kommun

På egna ben – tillsammans för självständighet

Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige ökade kraftigt mellan 2005 och 2015. Kommunerna var inte rustade för det, utan fick ta till både dyra och dåliga lösningar. Hör hur Uppsala ställde om verksamheten så att insatserna blev både bättre och billigare.

Johan Eikman, enhetschef och Ann-Christine Dahlén biträdande avdelningschef, Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun

Johan Eikman
Ann-Christine Dahlen

Gläntan- en specialiserad verksamhet inom funktionshinderomsorgen

Inom funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun har vi under senare år märkt en förändring då allt fler deltagare blir äldre och utvecklar en kognitiv svikt. För att tillgodose nya behov på daglig verksamhet har vi framarbetat och startat upp Gläntan.

Camilla Tjernberg, områdeschef funktionshinderomsorgen daglig verksamhet och Michael Olsson, demenssjuksköterska Vetlanda kommun.
Seminariearrangör: Vetlanda kommun

Camilla Tjernberg
Michael Olsson

Operationskollen: Delaktighet “på kran”- Ett recept på bättre sjukvård!

Operationskollen är en tjänst för vårdgivare för att skapa delaktiga, engagerade och aktiva patienter och närstående med hjälp av en digital coach genom vårdprocessen. Med en app som integreras direkt in i vårdkedjan får patienten helt nya möjligheter att sitta i förarsätet för sin egen vård.

 Jesper Hessius är ST-läkare, apputvecklare och grundare av Operationskollen.
Seminariearrangör: Operationskollen AB

Jesper Hessius

Anhörigstödjare på Intensivvårdsavdelning

Anhörigstödjare infördes 2017 på intensiven vid Capio St Görans sjukhus med utgångspunkt utifrån anhörigas behov av tidig information, ökad delaktighet och känsla av inkludering. På intensiven vårdas svårt sjuka patienter där anhöriga är en viktig del av patientens vård.

Therese Tärnqvist och Catrin Djurfeldt Undersköterskor, Intensivvårdsavdelningen Capio S:t Görans Sjukhus.
Seminariearrangör: Capio S:t Görans sjukhus

Therese Tärnqvist
Catrin Djurfeldt

Ny på jobbet, introducera kvalitetssäkert med poddar.

Introducera ny personal med skräddarsydda poddar som enkelt skickas ut via sms eller mail när en medarbetare börjar sin nya anställning. Vinsten är kvalitetssäkrad information, tidsbesparing för chef och HR och en trygg medarbetare som startar utan frågetecken.

Anita Nordlund, vd Wacano, ett företag med pedagogiska poddar för ökad kompetens.
Seminareiarrangör: Wacano

Anita Nordlund

Agilt arbetssätt ger livskvalitet och omsorg till äldre

I Ängelholm har ett agilt arbetssätt skapat innovationskraft inom äldreomsorgen. Vi berättar om några av de satsningar som lämnat positiva avtryck i verksamheten och som ökat livskvaliteten för äldre.

Filippa Kurdve, tf chef Hälsa och Helena Gottfriedson, verksamhetschef Hälsa Ängelholms kommun
Moderator: Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef Ängelholms kommun
Seminariearrangör: Ängelholms kommun

Filippa Kurdve
Helena Gottfriedson

Vårdpodden

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland genomgår omfattande förändringar. Detta är förändringar som under några år påverkar alla som arbetar inom den offentliga och privata vården, på sjukhus, i primärvården och i kommunerna.

I Vårdpodden samtalar Kjell Foss med utvecklingschef Hanna Svanström och regionutvecklare Mimmi Kheddache Jendeby om hur Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Kjell Foss

Vårdpodden

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland genomgår omfattande förändringar. Detta är förändringar som under några år påverkar alla som arbetar inom den offentliga och privata vården, på sjukhus, i primärvården och i kommunerna.

I Vårdpodden samtalar Kjell Foss med regiondirektör Ann-Sofi Lodin om varför förändringarna är nödvändiga och vad de innebär för anställda inom vården.

Kjell Foss
Ann-Sofi Lodin

Digitalisering med tjänstedesign och robotics

För att fullt ut lyckas med att digitalisera och inte bara digitisera ärendeflöden inom en kommunal verksamhet har vi utarbetat ett koncept där vi med hjälp av tjänstedesign utvecklat e-tjänster, processer och arbetssätt utifrån ett brukarperspektiv.

Ronny Lundberg, delprojektledare e-Samverkan
Seminareiarrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

Kan ny teknik ge bättre yrkesutveckling?

Nya tekniska lösningar kan utveckla både yrkesroller och verksamheter inom äldreomsorgen. Lyssna till praktiska erfarenheter och goda exempel.

Rizette Da Luz, undersköterska, Marie Wiberg, undersköterska, Anna Spånt Enbuske, Kommunal
Seminariearrangör: Kommunal

Anna Spånt Enbuske

Digitala vårdmöten ger bättre kvalitetsarbete, säger Min Doktor. Stämmer det?

Hur ser kvalitetsarbetet ut hos Min Doktor? Kom och lyssna och utmana oss med dina frågor om hur det kommer sig att vi förskriver mindre antibiotika, jobbar med integrerade beslutsstöd, uppdaterade riktlinjer i journalen, kollegialt stöd av specialistkollegor, peer review, avvikelsehantering ...

Carina Nordqvist Falk är verksamhetschef på Min Doktor, tidigare vd för Novaklinikerna och hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne.

Carina Nordqvist Falk
0