Tema: Vård/Omsorg

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

Effektivare ledningssystem inom vården

Uppnå högre vårdkvalitet med IT-stödet CANEA ONE. Vi ge er konkreta exempel på hur ni genom effektivare processer och ständiga förbättringar kan nå mätbara resultat inom vård- och omsorgssektorn.

Daniel Sten, Business Area Manager CANEA
Seminariearrangör: CANEA

Daniel Sten

Gläntan- en specialiserad verksamhet inom funktionshinderomsorgen

Inom funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun har vi under senare år märkt en förändring då allt fler deltagare blir äldre och utvecklar en kognitiv svikt. För att tillgodose nya behov på daglig verksamhet har vi framarbetat och startat upp Gläntan.

Camilla Tjernberg, områdeschef funktionshinderomsorgen daglig verksamhet och Michael Olsson, demenssjuksköterska Vetlanda kommun.
Seminariearrangör: Vetlanda kommun

Camilla Tjernberg
Michael Olsson

Operationskollen: Delaktighet “på kran”- Ett recept på bättre sjukvård!

Operationskollen är en tjänst för vårdgivare för att skapa delaktiga, engagerade och aktiva patienter och närstående med hjälp av en digital coach genom vårdprocessen. Med en app som integreras direkt in i vårdkedjan får patienten helt nya möjligheter att sitta i förarsätet för sin egen vård.

 Jesper Hessius är ST-läkare, apputvecklare och grundare av Operationskollen.
Seminariearrangör: Operationskollen AB

Jesper Hessius

Anhörigstödjare på Intensivvårdsavdelning

Anhörigstödjare infördes 2017 på intensiven vid Capio St Görans sjukhus med utgångspunkt utifrån anhörigas behov av tidig information, ökad delaktighet och känsla av inkludering. På intensiven vårdas svårt sjuka patienter där anhöriga är en viktig del av patientens vård.

Therese Tärnqvist och Catrin Djurfeldt Undersköterskor, Intensivvårdsavdelningen Capio S:t Görans Sjukhus.
Seminarieansvarig: Capio S:t Görans sjukhus

Therese Tärnqvist
Catrin Djurfeldt

Digitalisering med tjänstedesign och robotics

För att fullt ut lyckas med att digitalisera och inte bara digitisera ärendeflöden inom en kommunal verksamhet har vi utarbetat ett koncept där vi med hjälp av tjänstedesign utvecklat e-tjänster, processer och arbetssätt utifrån ett brukarperspektiv.

Ronny Lundberg, delprojektledare e-Samverkan
Seminareiarrangör: e-Samverkan / Kommunförbundet Västernorrland

Kan ny teknik ge bättre yrkesutveckling?

Nya tekniska lösningar kan utveckla både yrkesroller och verksamheter inom äldreomsorgen. Lyssna till praktiska erfarenheter och goda exempel.

Rizette Da Luz, undersköterska, Marie Wiberg, undersköterska, Anna Spånt Enbuske, Kommunal
Seminariearrangör: Kommunal

Anna Spånt Enbuske
0