Monterbokning

Återbokning inför Kvalitetsmässan 2021
Chi-Chi Liu, försäljningsansvarig tar kontakt för att hitta bästa placering tillsammans med Er med den nya hallplanen under december månad.
Tel: 0733-818102
E-post: chi-chi.liu@svenskamassan.se • Återbokningserbjudande giltigt tom. 31 maj 2020.


  Efter 31 maj sker en prishöjning
 • Pris: 2 500,00 Kr
 • Pris: 6 500,00 Kr
  Expostart innhåller:
  • Administrationsverktyg för ert deltagande
  • Organisationens logotype i utställarlistan på hemsidan
  • Elektroniska bjudkoder för era kunder/besökare
  • Vips-penna
  • Utställarkort för monterpersonal
  • Kaffe för utställare

 • Pris: 1 450,00 Kr
  Utställarförsäkringen täcker skador enligt gällande försäkringsvillkor. Försäkringen kan sägas upp skriftligen. Debiteras i samband med monterhyran.
 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 6.
 • 0,00 Kr
 • Pris och betalningsvillkor

  Registreringsavgiften 6.500 kr faktureras direkt. 20 % av platshyran förfaller till betalning 180 dagar före mässans öppnande.
  80 % av platshyran, utställarförsäkring samt övriga beställningar på Kvalitetsmässan förfaller till betalning 60 dagar före mässans öppnande.
  Eventuella tillkommande beställningar på Svenska Mässan kommer att regleras efter mässans avslut.
  Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per mån. Annullering av order medför icke befrielse från erläggande av beställningar.
  Moms tillkommer på alla priser.

  Vi reserverar oss för förändringar i hallkartan

 

 

 

0