Information för utställare

Här hittar du viktig information om in- och utflyttning samt leveransadresser för dig som ställer ut på Kvalitetsmässan

IN- & UTFLYTTNING

Entré in- och utflyttning

Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). På plan 2 finns en gångbro rakt in i hall A. Vid gångbron finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods. Sista inflyttningsdagen samt utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré).

Under inflyttning och utflyttning är det absolut förbjudet för minderåriga att vistas i hallarna.

Svenska Mässan har rökfritt i samtliga hallar.

Avfall

Vid inflyttning och utflyttning placeras mobila miljöstationer ut i hallarna, där allt avfall ska sorteras. Under utställningsdagarna finns miljöstation vid lastporten. Bortforsling av avfall och kvarlämnat utställargods debiteras det utställande företag.

Inflyttningstider

11/11 07:00-22:00
12/11 07:00-09:00

Önskas tidigare inflyttning hör av dig till Joacim Widlund på e-post: joacim.widlund@svenskamassan.se eller telefon: 031-708 81 46. Tjänsten debiteras extra.

Vänligen notera tidpunkt för när inflyttningen avslutas. Då påbörjas förstädning samt mattläggning i gångarna. Förstädning, i form av dammsugning och dammtorkning, utförs kostnadsfritt i samtliga montrar (dock inte låsta utrymmen). Övrig städning och borttagning av material kan beställas via Monterservice/Eventservice på After Sales.

Svenska Mässan kan inte garantera att all beställd utrustning finns på plats från första inflyttningsdagen. Arbetet fortlöper under hela inflyttningstiden och eventuella tilläggsbeställningar behandlas i turordning.

Utflyttningstider

14/11 16.00-24.00

Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum. Utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré mot Korsvägen).

Vänligen respektera att ingen utställare tillåts att bryta/demontera sin monter eller föra ut utställningsgods, innan utsatt tidpunkt för utflyttning den sista utställningsdagen.

Under de första utflyttningstimmarna plockas gångmattor upp och tomgods transporteras in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården.

Om demonteringstiderna ej hålles, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande montrar på utställarens bekostnad och ansvar.

Service Center

Under in- och utflyttning samt utställningsdagar finns det personal tillgänglig i vårt Service Center. Vårt Service Center ligger i hall D på plan 1.

UTSTÄLLARGODS TILL OCH FRÅN SVENSKA MÄSSAN

Svenska Mässan godsmottagning lossar och lastar allt gods. Lossning och lastning debiteras enligt gällande prislista. Tomgodsförvaring beställt på plats debiteras enligt gällande prislista.

Ankommande och avgående gods måste föranmälas 5 dagar före leverans och hämtning.

Mer information, föranmälan och priser >>

Fokusera på din affär – låt oss sköta logistiken

Svenska Mässan erbjuder tjänsten Dörr-Monter-Dörr. Detta innebär att gods hämtas från avsändarort och körs till er monter.

Klicka här för mer information samt offert >>

Godsadress

Adress till och från vår samlastningscentral (gods under 4 ton / 10m3 / 3,2 flm, behöver inte förbokas):

Kvalitetsmässan 2019
Svenska Mässan
Att: Utställarens företag, monternummer
247 Logistics
Gullbergsvassgatan 6
411 04 GÖTEBORG

Karta och körinstruktion till samlastningscentral >>

0