Mässtidning

Annonsera i Kvalitetsmässans officiella mässtidning

För första gången är det Dagens Samhälles redaktion som producerar Kvalitetsmässans mässtidning. 

Dagens Samhälles redaktion producerar nyheter och reportage på ämnen kring verksamhetsoch samhällsutveckling med fokus på kvalitetsfrågor. I tidningen presenterar vi även det kompletta konferensprogrammet, mässkartan för att guida besökarna i utställningen samt hela förteckningen över partners och utställare på plats.

Mässtidningen erbjuder er som medverkande aktörer en unik möjlighet att nå beslutsfattarna i offentlig sektor. Politiker, chefer inom administration, specialister och strateger. Berätta vad ni vill bidra med på Kvalitetsmässan och locka besökarna till just er monter.

Mässtidningen går som bilaga i Dagens Samhälle 7 november. Den delas ut till alla deltagare på plats under Kvalitetsmässan. För information och priser här>>

0