Medverka i programmet

Som utställare på Kvalitetsmässan har ni möjlighet att arrangera programpunkter i vårt konferensprogram eller det öppna scenprogrammet.

Öppet Forum

Mitt ute bland montrarna i utställningshallen hittar du vår öppna scen, som är tillgänglig för både konferensdeltagare och mässbesökare. Här arrangeras föredrag och diskussioner om vård & omsorg, skola & utbildning, ledarskap & utveckling, m.m.

Pris: 6 900 kr för 30 min

För att boka tid på Öppet Forum, kontakta Anna Karin Bäckström, annakarin.backstrom@svenskamassan.se, 031-708 80 63.

Konferensseminarium

Kvalitetsmässans konferensprogram är navet för hela arrangemanget. Här kan deltagare under tre dagar ta del av runt 150 seminarier med både svenska och internationella talare.

Att arrangera ett eget seminarium är bästa sättet att nå och påverka en intresserad krets av beslutsfattare inom offentlig sektor.

Priser
45 min: 50 000 kr
60 min: 60 000 kr

För mer information och bokning, kontakta Haron Zafar, haron.zafar@kvalitetsmassan.se, 031-708 80 60.

0