Talarmöjligheter

Öppet Forum
Arrangera ett 30 minuters öppet anförande på våra tematiserade scenerna som är tillgängligt för både konferensdeltagare och mässbesökare. Lokalerna är placerade bland montrarna i utställningen. Scenerna är indelade i följande tema-områden:

 • Tema: Ledarskap & Utveckling
 • Tema: Skola & Utbildning
 • Tema: Vård & Omsorg
 • Tema: Hållbarhet

Standardteknik: 1 trådlös handmick, 1 trådlös headmick, Dator med internetuppkoppling, Projektor eller TV-skärm. I lokalen finns också en tekniker samt ett ståbord.

Pris: 10 500 kr.

Konferensseminarium
Som utställare har du den exklusiva möjligheten att ta plats bland regeringsföreträdare och toppchefer i 2019 års mest spännande konferensprogram. Att arrangera ett eget konferensseminarium är bästa sättet att nå och påverka en intresserad krets av beslutsfattare.
Pris: 70 000 för 60 min och 75 000 kr för 80 min. Anmälan senast 1/5 2019.

Temaspåren för Kvalitetsmässan 2019:

 • Det hållbara samhället
 • Framtidens arbetsliv
 • Digitalisering och trender i framtiden
 • En modern och rättssäker statsförvaltning
 • Skolans möjligheter och utmaningar
 • Ekonomi, styrning & strategi
 • Den kvalitativa vården och omsorgen
 • Det politiska uppdraget

Kontakt:
Har du frågor om talarmöjligheter, tveka inte att kontakt oss på:
E-post: info@kvalitetsmassan.se
Tel: +46 31 708 80 60

0