|

VARNING FÖR EXPO GUIDE/FAIR GUIDE/FAIR & BUSINESS!

VARNING FÖR EXPO GUIDE/FAIR GUIDE/FAIR & BUSINESS!

Ovan nämnda företag erbjuder nu våra kunder att delta i olika kataloger mot en årlig kostnad av 1181 euro i tre år. Ingen av de mässor som arrangeras av Svenska Mässan står bakom katalogen och vi vill uppmärksamma alla utställare på att brevet är vilseledande. Genom konstruktionen av avtalet är det lätt hänt att underteckna. Det årliga beloppet framgår endast av en finstilt text.

Tidigare har ett företag som heter Construct Data Verlag (CDV) erbjudit utställare att delta i katalogen Fair Guide med samma metoder. CDV har fällts i domstol för vilseledande marknadsföring. Fairlink som är de Nordiska mässarrangörernas intresseorganisation uppskattar att hundratals företag i Norden drabbas varje år.

Titta gärna på Fairlinks hemsida för mer information: www.fairlink.se

USA stoppar det europeiska blufföretaget Construct Data Publishers, enligt Aftonbladet. Läs hela artikeln här >>

OBS, ny annonsskojare!
Just nu skickar ett företag som kallar sig Event Fair ut blanketter och försöker utge sig för att företräda kända mässor. Samma manér som ovan.

0