Anmälan till seminariet
Cykeln – svaret på städernas hållbarhetsutmaningar

Dag 1
14 Nov 2017

1.Cykeln – svaret på städernas hållbarhetsutmaningar

När en kommun investerar i förbättrad cykelinfrastruktur och fler väljer cykel blir miljön bättre, trängseln minskar och det blir ett bättre flöde för de transporter som måste ske med bil. Cykeln är ett billigt färdmedel, vilket gör att de allra flesta kan transportera sig på detta sätt och få en ökad rörelsefrihet. Ett ökat samarbete i planerings- och byggfasen bidrar till att kommuner snabbt kan realisera sina planer för framtidens cykelinfrastruktur.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, Henrik Lövgren, divisionschef och Hans Säll, affärsutvecklingschef, NCC Infraservices.
Seminariearrangör: NCC Infrastructure.

Hans Säll
Daniel Helldén
Henrik Lövgren
0