128-Framtidens mobilitetslösningar

Fribiljett till seminarium

Hur påverkar mobilitet samhällets utveckling? Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och tekniken ger oss nya möjligheter. Vi behöver öka det kollektiva resandet och skapa ett mer hållbart samhälle. Och framtidens lösningar är till viss del redan här. Den ideella föreningen Skjutsgruppen som via en app sammanför människor som ska resa åt samma håll är en rörelse där vänner hjälper vänner och vänners vänner att resa tillsammans. I Göteborgs innerstad levererar Stadsleveransen varor med små elfordon. Det ger mindre trängsel, bättre luft och mindre buller.

Tommy Vestlie, affärsområdesansvarig mobilitet IUS Innovation, Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg Trafikkontoret Göteborgs Stad och Mattias Jägerskog, grundare Skjutsgruppen ideell förening.
Moderator: Lena Hörngren, journalist.

Kostnadsfri anmälan till seminarium:

0