14-Man nog för att arbeta inom vård- och omsorg?

Fribiljett till seminarium

En mer jämställd och jämnare könsfördelning på arbetsplatsen bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det blir även enklare att möta patientens behov. Män i hälsa är ett projekt i Norge som riktar sig till män mellan 25–55 år. Männen är arbetslösa eller i behov av att byta arbetsuppgifter. Samtidigt är vårdsektorn i behov av viktig yrkeskompetens. Männen erbjuds utbildning och en utvärdering visar att fler arbetslösa män kommer i arbete samt att projektet bidrar till att göra vård- och omsorgssektorn mer jämlik.

Eli Sogn Iversen, nationell projektledare och Frode Rønsbergn, nationell koordinator, Kommunenes Sentralforbund (KS).
Moderator: Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal

Kostnadsfri anmälan till seminarium:

0