154-Produktions- och kapacitetsstyrning för bättre vård

Fribiljett till seminarium

Ett av sjukvårdens uppdrag utöver att leverera kvalitativt god och patientsäker vård är att erbjuda tillgänglig vård. Tillgängligheten är beroende av flera olika faktorer. Vilka medicinska val görs? Hur mycket resurser finns tillgängliga? Hur planeras kapaciteten visavi aktuellt behov? Hur är vårdlogistiken både inom och mellan enheter designad? Hur skapar man stabilare och mer förutsägbara vårdflöden genom strukturerad planering och kapacitetsstyrning?

Ritva Rosenbäck, VD Flowistics AB, Harald Grönqvist, samordnare Sveriges Kommuner och Landsting och Patrik Hidefjäll, utredare Socialstyrelsen

Kostnadsfri anmälan till seminarium: