156-Kommunal kamp för renare hav

Fribiljett till seminarium

Västkustkommunerna Orust och Sotenäs arbetar båda för ett renare hav. Sotenäs har i samarbete med näringslivet och akademin dragit igång Sotenäs Symbioscenter. Syftet är att bidra till industriell och social symbios. Industriell symbios kan vara att den enes avfall blir den andres råvara, till exempel att fiskrens blir foder. Social symbios handlar bland annat om kompetensförsörjning. Orusts projekt heter Grön hamn och syftar till att göra gästhamnarna mer miljövänliga. Bland åtgärderna finns laddstolpar för elbåtar, flytande papperskorgar och bättre sopsortering.

Peter Carlsson, symbiosutvecklare Sotenäs kommun och Shkelqim Istrefi, kvalitetsutvecklare sektor samhällsutveckling Orust kommun.
Moderator: Lenny Lämber, avdelningschef Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Kostnadsfri anmälan till seminarium: