68-Hur får vi en kunskapsskola för tillväxt?

Fribiljett till seminarium

En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid fallit i internationella kunskapsmätningar. En bra utbildning är viktig för den enskilde, men det är också viktigt för den ekonomiska tillväxten i ett land. Forskning visar att länder med bättre resultat i mätningar som PISA och TIMMS har högre ekonomisk tillväxt. Forskning visar också vilken effekt olika skolpolitiskt relevanta faktorer har på PISA-resultaten. Så vilka är de viktigaste skolpolitiska reformerna för att höja PISA-resultaten i Sverige och därmed på sikt även tillväxten.

Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, Svenskt Näringsliv, Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, Karin Rebas, utbildningsexpert Svenskt Näringsliv, Ann-Christin Hartman, enhetschef Skolverket, Sofie Gyllenwaldt, 1:e vice ordförande (M) Göteborgs Grundskolenämnd och Thomas Kronståhl, ledamot i utbildningsutskottet (S)
Moderator: Robert Thornburn, Svenskt Näringsliv
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv

Kostnadsfri anmälan till seminarium: