Konferensen

Inspiration och fortbildning för dig som leder och utvecklar offentlig sektor

Kvalitetsmässans konferensprogram är navet för hela arrangemanget. Under tre dagar kan deltagarna ta del av runt 170 seminarier med både svenska och internationella talare. Toppolitiker och chefer blandas med forskare och innovativa nytänkare. Kvalitetsmässan ger dig allt du behöver för att efter tre dagar i Göteborg kunna åka hem och skapa en ännu bättre verksamhet.

Hela programmet

Temaspår

Konferensprogrammet är uppdelat i åtta olika temaspår:

  • Det hållbara samhället
  • Framtidens arbetsliv
  • Digitalisering och trender i framtiden
  • En modern och rättssäker statsförvaltning
  • Skolans möjligheter och utmaningar
  • Ekonomi, styrning & strategi
  • Den kvalitativa vården och omsorgen
  • Det politiska uppdraget
Programmet i pdf
0