Markanvisningar som medel för att skapa social hållbarhet

Skanskas Lunchseminarium

Exploatering och utveckling av den kommunala marken är en grundläggande del i stadsutvecklingen. Rätt använt bidrar genomtänkta markanvisningar till att möta dagens utmaningar i staden och öka den sociala hållbarheten. För att lyckas krävs en bred samverkan mellan kommunen och privata byggaktörer. På seminariet presenteras konkreta pilotprojekt och deras resultat fram till nu. Vi visar också hur pilotprojekten har omvandlats till långsiktiga strategiska arbetssätt hos både kommun och byggaktör.

Talare: Dagmar Gormsen, utvecklingsledare social hållbarhet Skanska, Bodil Löfmark och Sari Isberg från Stena Fastigheter. 

Tid: torsdagen 14 november klockan 12:00-12:45

Lokal: Lounge entré 2, Svenska Mässan.

Anmälan:

0