Morgondagens sjukvård och omsorg kräver nya angreppssätt och samarbeten

PwC's Lunchseminarium

Sveriges demografiska struktur förändras vilket kommer att påverka den vårdservice som kommuner och region utför. För att möta detta krävs nya lösningar. Förutsättningarna för samverkan mellan samhällets intressenter kan utvecklas, med mindre hänsyn taget till de principer som gårdagens system har skapat. Samverkan kommer att vara avgörande för en fortsatt fungerande välfärd. Frågor som kommer lyftas under seminariet är strategier för förändrad samverkan, med demensvården som exempel.

Talare: Karin Magnusson, senior rådgivare och Ina Caesar, PhD Specialist in healthcare PwC

Tid: tisdagen 12 november klockan 12:15-13:15.

Lokal: Lounge entré 2, Svenska Mässan.

 

Anmälan:

0