SÅ UTVECKLAS DEN SMARTA STADEN MED HJÄLP AV DATA

Telias lunchseminarium

Alla städer strävar efter att vara en attraktiv, hållbar och trygg plats att besöka, bo och arbeta på. Men många städer saknar de nödvändiga detaljerade insikterna för att optimera sina investeringar vad gäller stadsutveckling och besöksflöden. Stadsplanering, service, kollektivtrafik och evenemang ska ske på ett hållbarhet sätt och utifrån människors faktiska behov.

Välkommen att lyssna på Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia som berättar om Telias senaste tjänst för smarta städer; City Vitality Insights.

Telia City Vitality Inisights använder aggregerad och anonymiserad data från Telias nätverk för att skapa insikter om stadens puls utifrån rörelsemönster. Beslutfattare inom stad och kommun får ett strategiskt verktyg för styrning och uppföljning, se trender, prioritera projekt och bättre utnyttja sina resurser genom att enkelt kunna mäta inverkan på gjorda investeringar och se till att de utvecklas på ett sätt som möter de verkliga behoven.

Med City Vitality Insights ges en unik vy över till exempel varifrån människor kommer till en plats, hur vardagar och helger skiljer sig i aktivitetsnivå, vilka dagar som lockat extraordinärt många besökare och som ihop med annan data kan man mäta effekten. Genom att insikterna baseras på både historisk och löpande uppdaterad data är insikterna ständigt aktuella och besluten baseras inte på rena uppskattningar eller flera år gamla data.

Talare: Kristofer Ågren, chef för Data Insights, Telia Company
Tid: onsdagen 13 november klockan 12:30-13:15.
Lokal: R11+12, Svenska Mässan.

Anmälan:

0