Lunchseminarium: Minska kommunens koldioxidutsläpp med hjälp av insikter från mobilnätet

Transporter står för ca 20% av Co2-utsläppen, och ca hälften från persontransporter. Med insikter om rörelsemönster baserat på data från mobilnätet och en väletablerad modell som mäter, jämför & skapar handlingsplaner för minskade Co2-utsläpp, kan kommunen följa upp på klimatmålen och identifiera vilka sträckor som flest reser, transportsätt & vilka utsläpp som genereras. Genom att simulera åtgärder ser man de förändringar som har störst effekt & kan fatta bättre beslut baserade på löpande data.

Välkommen att delta i ett kostnadsfritt lunchseminarium arrangerat av Telia!

Datum och tid: 4 maj 2022 kl.12:30-13:15
Lokal: B3

Obs! Begränsat antal platser!


Anmälan:


Christian Lewenhaupt, sälj- och affärsansvarig Crowd Insights Sverige