Att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är ett teknikområde som i dag påverkar oss och förväntas att påverka oss i allt större utsträckning. Regeringen har som mål att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften. Ett fullständigt införande av dagens AI-teknik i offentlig förvaltning förväntas ge stora nyttor men det finns flera utmaningar för att nyttorna ska kunna realiseras och målet för AI ska kunna nås. Regeringen har därför gett ett regeringsuppdrag för att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda AI.

Välkommen till workshop om det pågående regeringsuppdraget Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens – Regeringen.se. Inom ramen för regeringsuppdraget ska Arbetsförmedlingen, Bolagsverkets, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket

  • ta en AI-guide som ska beskriva de steg en verksamhet behöver ta för framgångsrikt kunna använda sig av AI
  • utveckla en förtroendemodell för automatiserat beslutsfattande med stöd av AI
  • påbörja grunden för en AI-infrastruktur för offentlig förvaltning
  • tillhandahålla information om AI-projekt.

Myndigheterna arbetar också aktivt med att i alla leveranserna förbereda för den kommande AI-förordningen.

Genom att delta på workshop med myndigheterna får du möjlighet att ta del av det arbetet som gjorts och ska göras. Du kommer få möjlighet att komma med inspel till myndigheterna och delta i utvecklingen för att stärka offentlig förvaltnings förmåga att använda AI.

Lokal: B1

KOSTNADSFRI ANMÄLAN