Lyft medarbetarnas digitala förmåga

– Varför är digital förmåga så viktigt? Vad kan vi göra för att öka den?

Välkommen att ta del av en kostnadsfri utbildning som hjälper dig att lyfta medarbetarnas digitala förmåga. 

Vi har haft 50 år av investeringar i digital teknik och digitaliseringar, samtidigt som vi haft 50 år av i stort sett uteblivna investeringar i medarbetarnas digitala förmåga. Det har lett till bristande självförtroenden, rädslor för förändringar och uteblivna effektmål i satsningar på digitalisering. Medarbetare kan ha svårt att förstå konsekvenser av interaktioner med automatiserade flöden, att improvisera när problem uppstår eller bedöma säkerhetsrisker. Ofta leder skillnader i mognad inom en organisation till friktion och ökade kostnader. Problemen kan övervinnas genom att satsa på humankapitalet.

Digitala lyftet är ett initiativ från Dataföreningen i Sverige för att underlätta kompetensförsörjning, karriärskiften och omställningar. Dataföreningen har varit en mötesplats för utbildning, omvärldsanalys och erfarenhetsutbyten sedan 1949 – från hålkort till AI. Utbildningen hålls av Christer Berg och Jeanette Thorell.

Lokal: B1

Kostnadsfri anmälan

Christer Berg
verksamhetschef, Dataföreningen i Sverige
Jeanette Thorell
Senior Business Consultant