Omöjligt att gå tillbaka – vi vill jobba på distans

Pandemin har accelererat införandet av nya arbetssätt och inneburit ett mer flexibelt arbetsliv. Många arbetstagare och chefer har under de senaste två åren arbetat i någon omfattning på distans. Visions senaste undersökning (baserat på 10 000 svarande) visar på såväl styrkor som fallgropar när det kommer till arbetsmiljön vid distansarbete.

Välkommen till en utbildning där ny kunskap om såväl medarbetares som chefers upplevelse av distansarbete diskuteras. Viktiga lärdomar finns att hämta ur denna kollektiva erfarenhet. Vad behöver vi tänka på inför den pågående utvecklingen av ”det nya normala” på våra arbetsplatser?

Lokal: B2

Björn Cárdenas
arbetsmiljöstrateg på Vision

Kostnadsfri anmälan