Öppet Forum

Utställarnas egen scen på mässgolvet. Ingår i entrébiljetten till mässan.
Tisdagen 21 november
Onsdagen 22 november
Torsdagen 23 november

Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor

SIQ Managementmodell är en forskningsbaserad ledningsmodell som bygger på mer än 30 års beprövad erfarenhet och leder till bättre resultat.
Men var och hur ska man börja? Hur får man stöd i sin utvecklingsresa? Vilka är de första små stegen mot hållbar framgång? Genom verkliga exempel från verksamheter runtom i Sverige besvarar vi dessa frågor.

Anders Fundin Forskningsledare SIQ och Katarina Barter, Medlems - och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ

Katarina Barter
Anders Fundin

Att våga fråga om våld och trauma

Metoden leder till att patienter med psykisk ohälsa blir blir friska och får rätt vård och behandling. 90% av våra sjukdomar beror på ett nervsystem som kör på motorväg.
Gunilla Larsson, rehabkoordinator Närhälsan Ekmanska, Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Gunilla Larsson

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Josefine Abrahamsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Inställt – Vårdadministratör – en nyckelroll

Genom struktur och användning av vårdadministratörernas kunskap om patientgruppers olika behov och veckovis uppföljning av utfall och styrning ger hög tillgänglighet och likvärdig vård för patienter.

Sophia Gladh, vårdadministratör och Wiktoria Jakobsson, vårdenhetschef  Region Östergötland Neurologiska kliniken.
Seminariearrangör:  Region Östergötland, Neurologiska kliniken

Wiktoria Jakobsson
Sophia Gladh

Tage – en del av det cirkulära Göteborg

I 10 år har Tage cirkulerat möbler & inredning inom Göteborgs Stad, vilket har minskat stadens miljö- och klimatpåverkan samt behovet av nyinköp. Hur kan vi då öka återbruk inom offentlig verksamhet? Benjamin Svanlind är teamledare för Tage med 10 års erfarenhet inom återbruk.

Benjamin Svanlind, teamledare  Göteborgs Stads Leasing AB
Seminariearrangör: Göteborgs Stads Leasing AB

Existentiell hälsa i Göteborg

1984 började WHO uppmuntra sina medlemsländer att förutom den fysiska, psykiska och sociala hälsan också arbeta med existentiell/andlig hälsa. I Göteborg har Hälsolots Centrum (Göteborgs stad och VGR) gjort detta på bibliotek, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden i samverkan med Svenska kyrkan och Göteborgs universitet med Öppna kort - en modell för existentiella samtal, med spännande resultat. Vad handlar detta om och varför? Samtalskorten är sedan 2023 tillgängliga via nätbokhandeln.

Ida Hallgren, psykolog och doktorand vid Göteborgs universitet och Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling Svenska kyrkan.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Ida Hallgren

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Josefine Abrahamsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Analys av äldres symtomskattning behövs

Hur avlasta äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård? Ställ symtom mot behandling. Varför finns det så mycket föråldrad behandling i omlopp? Uppenbarligen saknas kunskap, vilja eller kompetens!

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare
Seminariearrangör: Läkemedelsråd in Sweden AB

Maj-Britt Elmvik

Ekonomichefen och tillitsfull styrning

Vad kan en ekonomichef göra för att bidra till en mer tillitsfull verksamhetsstyrning? Under denna dragning varvas teori med exempel från verkligheten. En mängd aspekter avgör förutsättningarna för tillitsbaserad styrning, t ex organisering, kompetenser, digitalisering ”på riktigt”, hållbarhet, innovativ styrning och ledning, nya samarbetsformer mm.

Rikard Olsson, managementkonsult med bakgrund som bl a ekonomichef och VD.
Seminariearrangör: Ekan Management

Rikard Olsson

Föräldrastöd vid psykisk ohälsa/NPF

Att vara förälder med psykisk ohälsa eller NPF innebär ofta fler och andra föräldrautmaningar. Trygghet Ur Stöd är framtaget och anpassat för att möta just dessa föräldrars frågor och behov.

Sara Jonåker, leg sjukgymnast, projektledare Bräcke Innovation
Seminariearrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni

Sara Jonåker

Drönar-redo? Framtidens vård har vingar

Upptäck hur drönare kan stärka sjukvården. Mikkel Fenneberg, Head of Innovation, delar insikter och erfarenheter av att använda drönare som redskap i vården. Inspirerande samtal om framtidens vård.

Mikkel Fenneberg, Innovation Manager Falck
Seminariearrangör: Falck

Mikkel Fenneberg

Trygghet genom trygghetslarmet

Hörby kommuns äldreomsorg startade i juni 2022 ett projekt avseende införande av en särskild larmbil inom ordinärt boende. Ett år senare har vi ett resultat värt att dela med sig av!

Emma Sundmark, larmkoordinator och Sanna Axell, undersköterska larmbil Hörby kommun
Seminariearrangör: Hörby kommun

Sanna Axell
Emma Sundmark

Nå målen i förskolan även i kristider

Kommunal presenterar en ny utredning kring bemanningen i förskolan och på vilka sätt personalen upplever läget. Vilka lösningar behövs? Vad kostar uteblivna investeringar?

Sepideh Westerberg, Kommunal, Linn Herning, Velferdsstaten och Lena Gustavsson, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst
Seminariearrangör: Kommunal

Linn Herning

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Josefine Abrahamsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Så enkelt slopar man internfakturering

Internfakturering i offentlig verksamhet är en källa till misstro och onödigt arbete. I Ale kommun har man målmedvetet arbetet för att få bort så mycket som möjligt av den interna faktureringen mellan förvaltningarna. Hör hur man gått till väga.

Ken Gunnesson, ekonomichef Ale Kommun och Knut Fahlén, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Ken Gunnesson
Knut Fahlén

Kompetensutveckling och verksamhetsstöd

Nyckeln till en trygg och rättssäker vård och omsorg är systematiskt kvalitetsarbete! Med Kompetensguiden får hela verksamheten stöd genom att ge svar på komplexa frågor och utbilda era medarbetare.

Christer Hjert, en av landets mest erfarna jurister inom offentliga rätten.
Moderator: Fanny Appelgren, business manager för Kompetensguiden
Seminariearrangör: Visma Draftit

Läs mer om utställaren>>

Christer Hjert
Fanny Appelgren

Tips! Så gör du skillnad i äldreomsorgen

Kommunal visar hur personalen gör skillnad på arbetsplatsen – med rätt satsningar på bemanning kan arbetsgivare bli mer attraktiva. Konkreta tips till dig som vågar göra skillnad!

Karina Pettersson, Helén Ericsson och Lena Laumann, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst.
Seminariearrangör: Kommunal

Att vilja, kunna och våga hantera förändring ur ett ledarperspektiv

Förändringskraft och förändringsledning i Skövde kommun, Frontit delar med sig av sina erfarenheter av att skapa en heldags förändringsledningsutbildning till kommunens ledare.

Kerstin Lindfors, förändringsledare och ledarutvecklingskonsult Frontit
Seminariearrangör: Frontit

Live podden Miller möter Anders Kompass

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller samtalar med Anders Kompass, före detta ambassadör och FN-tjänsteman, om hur moraliska principer balanseras med organisatoriska krav, vad som driver människor att stå upp för vad de tror på även när det är svårt, och hur vi skapar en kultur där visselblåsning uppmuntras.

Anders Kompass, före detta ambassadör och FN-tjänsteman och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Seminariearrangör: Ledarna

Andreas Miller
Anders Kompass

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Malin berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Malin Ludvigsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Malin Ludvigsson
Jimmy Westin
Rebecca Lindman Dahl

AI i samhällsbyggnadsprocessen

Användning av  AI inom samhällsbyggnadssektorn kommer att möjliggöra att fastighetsägare snabbare och mer tillgängligt kunna planera och bygga sina fastigheter samtidigt som kommunens digitalisering påskyndas och skapar utrymme för att kunna utveckla städerna på ett bättre sätt. Lyssna till Jonas Andreasson Stadsingenjör i Lunds kommun om deras vision och Peter Hedberg från Google hur de arbetar i dag för att lösa dessa utmaningar

Peter Hedberg, Google Cloud och Jonas Andreasson, Lunds kommun.
Seminariearrangör: Google Cloud

Peter Hedberg
Jonas Andréasson

Reda – för samordning, struktur och info

Med appen Reda kan personer med funktionsvariation själva visa vem de är, vad de vill, hur de behöver ha sitt stöd på sitt sätt. Informationen finns där de är och går att dela med andra.

Lina Bjarnegård Carlsson är leg logoped och projektledare.
Seminariearrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni

Lina Bjarnegård Carlsson

Att ge plats för eftertanke

Hur håller vi oss levande mitt i stress, sjukdom och död. Liv och död möts. Var finner vi livsmod och sällskap i mötet med våra patienter, kollegor och oss själva? Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset erbjuder samtalsgrupper för personal kring ”Att vara människa och professionell.” Biblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus erbjuder barn och unga på sjukhuset Läsklubb; högläsning som naturligt kan öppna för livets frågor.

Gustaf Källvik, bibliotekarie på Lekterapi och bibliotek, Drottning Silvias barnsjukhus, Birgitta Fält, psykolog och Bertil Helander, präst Sjukhuskyrkan Östra sjukhuset.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Birgitta Fält

Förebyggande kunskap – våga prata om självmord

Ta del av en föreläsning som ger dig grundkunskap om hur vi tillsammans förebygger självmord.
- Aktuell fakta om självmord i siffror – vad säger statistiken?
- Utmana gamla sanningar och myter - ta del av uppdaterad kunskap för att minska stigma och öppna upp för samtal.
- Vilka varningstecken ska man vara extra uppmärksam på?
- Suicide Zeros utbildningsportfölj 
Birgitta Hartzell, utbildningsansvarig på den ideella organisationen Suicide Zero
Seminariearrangör: Suicide Zero

Birgitta Hartzell

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Malin berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Malin Ludvigsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Malin Ludvigsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Ingen ska behöva lägga sig hungrig

Matfattigdom blev ett av förra årets svenska nyord. Allt fler får svårt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste som mat. Varje kväll finns det människor i vårt närområde som ofrivilligt lägger sig hungriga. Detta trots FN:s globala mål om att avskaffa hunger. Hur arbetar vi tillsammans för att lösa situationen?  

Susanne Rappmann, biskop Göteborgs stift, Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet Göteborg och Marcus Herz, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Susanne Rappmann
Jenny Broman

Narkotikahundar – En vårdmiljö fri från narkotika och gömda läkemedel ger en effektivare vård

Substansbruk påverkar patientsäkerheten, risk för hot och våld, vårdtiderna, antal återinläggningar och arbetsmiljön. Verksamheten har narkotikahundar som kan söka både efter narkotika och läkemedel. Detta är långt mer effektivt än när medarbetare söker efter substanser. Narkotikahundarna har hittills genomfört 115 sök och gjort 45 fynd, både inom regionala, statliga och kommunala verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i Sverige med en narkotikahundenhet.

En av våra narkotikahundar är med på scen och visar hur ett sök går till.

Marika Paldeak Broberg, projektledare, Hundenheten Rättspsykiatrin Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Marika Paldeak Broberg

Hur jobbar vi på bästa sätt med organisationskulturen?

Forskning visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. Välkommen att lyssna till hur vår senaste forskning visar hur det kan göras i praktiken, passa på att ställa frågor!

Anders Fundin, Forskningsledare SIQ och professor vid MDU och Katarina Barter, Medlems - och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ

Katarina Barter
Anders Fundin