Öppet Forum

Utställarnas egen scen på mässgolvet. Ingår i entrébiljetten till mässan.
Måndagen 2 maj
Tisdagen 3 maj
Onsdagen 4 maj

Binogi – den digitala vägen till lärande

Binogi är ett flerspråkigt digitalt läromedel bestående av korta, animerade lektionsfilmer som eleverna kan titta på själva eller i klassen. Det ger alla möjlighet att följa med i undervisningen.

Stefan Eriksson, Kundansvarig på Binogi Sverige AB (svb)
Seminariearrangör: Binogi SVerige AB (svb)

Stefan Eriksson

Alla imperier dör i Ukraina

Paul Frigyes, som kom ut med reportageboken "I Ukraina - på drift" 2020, har vid flera tillfällen rest runt i ett splittrat, stökigt men hoppfullt land som sedan självständigheten 1991.

Paul Frigyes, författare och journalist
Seminariearrangör: Ukrainska Alliansen i Sverige

Digips + Digital Kompetensförsörjning

Projekt i NV Skåne för att öka digital mognad hos personal & arbetssökande. Mål att gå från att anordna arbetsmarknadsåtgärder till att producera arbetsmarknadstjänster & visionen om en virtuell AME.

Jimmie Rönndahl, huvudprojektledare Landskrona stad
Seminariearrangör: Landskrona stad

Frigör 1 månads arbetstid/ år för varje tjänsteperson med två enkla verktyg!

Ja, efter att ha utbildat över 10 000 chefer och medarbetare i framför allt offentliga sektorn under pandemin är vi säkra på vår sak. När alla chefer som var med på ”Årets Chef-dagen” som arrangeras av tidningen CHEF i mars 2022 fick alla svara på frågan: -Vilken är den största utmaningen för dig som chef blev det vanligaste svaret TID. Inte rekrytering, digitalisering, ledarskap. Svaret blev TID.

De flesta har för mycket. Utmaningen är inte TID, utan det är våra arbetssätt som motverkar att vi får gott om tid. Under denna föreläsning kommer du få två konkreta och enkla verktyg för hur du som chef kan frigöra minst 30% av mötestiden och hur din interna kommunikation skapar en syftesdriven organisation.

Heléne Arvidsson, rådgivare inom ledarskap och möteskultur, vd för gr8meetings och Micke Darmell, föreläsare och författare gr8meetings.

Heléne Arvidsson
Micke Darmell

Förändra budgetarbetet för ökad tillit

Budgeten som styrmedel utvecklades för massproduktion och de förutsättningar som rådde under tidigt 1900-tal. 2000-talets offentliga verksamheter har andra förutsättningar och behov.

Knut Fahlén och Johan Frisack från Ekan Management berättar med både teori och praktiska exempel på hur organisationer i offentlig sektor kan utveckla en effektiv och tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Johan Frisack, affärsområdesansvarig managementkonsult och Knut Fahlén, ekonomie doktor, författare och managementkonsult Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Knut Fahlen
Johan Frisack

Optimal återhämtning på jobbet

Vill du veta hur du och dina medarbetare kan bygga upp en motståndskraft mot stress? Hur ni kan öka ert välbefinnande, effektivitet och stärka koncentrationsförmågan?
 
Pia Brandt kommer under denna föreläsning tala om vikten och effekterna av ett systematiskt arbete kring återhämtning på arbetsplatsen. Utifrån AFS 2015:4 vet vi ATT vi bör göra det men HUR gör vi för att lyckas? Och vad säger forskningen?
 
Promas har under 19 år arbetat tillsammans med några av Sveriges vassaste forskare för att ta fram en metod för stresshantering och återhämtning som fungerar på arbetsplatsen. Vi har många exempel på företag och organisationer som har lyckats och våra utvärderingsenkäter visar på tydliga effekter.

Pia Brandt, inspiratör och föreläsare inom hälsa, Konceptansvarig på Promas
Seminariearrangör: Promas

Hur kan en hållbar möteskultur skapa en större genomförandekraft i hela organisationen?

30% av alla arbetstid är mötestid för tjänstepersoner. För chefer och ledare är det mellan 50-90% visar studier. De senaste 20 åren har vi ökat antal möten med 50% och bara under pandemin med 10%. Då få organisationer har ansvarig för möteskulturen, som är den främsta kommunikationskanalen i en organisation, är det inte konstigt att kvalitén på många möten har övrigt att önska.

Under denna halvtimme får du ta del av hur man skapar en hållbar möteskultur. ”Varje möte är en miniatyr av organisationskulturen”

Heléne Arvidsson, rådgivare inom ledarskap och möteskultur, vd för gr8meetings och Micke Darmell, föreläsare och författare gr8meetings.

Heléne Arvidsson
Micke Darmell

Google Cloud i Offentlig sektor

Moln- och datadriven innovation inom den offentliga sektorn syftar till att förbättra tjänster för medborgarna, brukarna och att ge medarbetarna förutsättningar att lyckas i den digitala omställningen." 
En viktig faktor för att klara omställningen är att ändra vårt sätt att tänka och genom att förändra vårt sätt att upphandla. Helsingborgs Stads Innovationsledare Johan Müllern-Aspegren medverkar och berättar om innovation inom bland annat hemsjukvården.

Johan Müller-Aspegren, innovationsledare Helsingborgs stad och Peter Hedberg, Account Manager Google Cloud
Seminariearrangör: Google

Peter Hedberg

Tandhygienist i kommunal verksamhet – ett nytänkande samverkansprojekt

Tandvården för äldre är resurskrävande, komplicerat samt förenat med lidande för den enskilde. Ofta innebär det stora kostnader för samhället. Tänk om man kunde inkludera munhälsan på ett strategiskt plan i den kommunala verksamheten där tandhygienister säkrar upp rutiner och arbetar övergripande precis som t.ex. Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska? I Mariestad inrättade man ett projekt ”Tandhygienist i kommunal verksamhet” (TAIK) med målet att överbrygga det kompetensgap som existerar.

Jessica Persson, leg. tandhygienist, projektledare och Catharina Hägglin, docent och vetenskaplig utvärderare TAIK-projektet, Folktandvården Västra Götaland

Jessica Persson

Digitalt umgänge som förebyggande insats

Komp är en digital sällskapsskärm som gör det tryggt och trevligt att bo hemma längre. Bilder och videosamtal från familj och hemtjänst ökar självständigheten och gör dagarna innehållsrika.

Jennie Westlund, rådgivare No Isolation
Seminariearrangör: No Isolation

Humanathon – från hackathon till systematiskt förbättringsmaraton

Hur tar man tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet för att skapa bestående förbättringar? Varför inte låta förslagen bedömas av ett ”draknäste” bestående av bland annat kunder? Detta var precis vad Humana gjorde genom att skapa Humanathon där ca 200 förbättringsarbeten slutförts. Delaktighet i förbättringsarbete skapar engagemang och inkludering men framförallt nöjdare kunder.

Anna Sjöholm Hultblad, kvalitetschef Humana Assistans

Anna Sjöholm Hultblad

Förändra budgetarbetet för ökad tillit

Budgeten som styrmedel utvecklades för massproduktion och de förutsättningar som rådde under tidigt 1900-tal. 2000-talets offentliga verksamheter har andra förutsättningar och behov.

Knut Fahlén och Johan Frisack från Ekan Management berättar med både teori och praktiska exempel på hur organisationer i offentlig sektor kan utveckla en effektiv och tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Johan Frisack, affärsområdesansvarig managementkonsult och Knut Fahlén, ekonomie doktor, författare och managementkonsult Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Knut Fahlen
Johan Frisack

Att skapa digitala tjänster som inte lämnar stora grupper av medborgare utanför

Digitala tjänster har blivit förstahandsvalet i många verksamheter under pandemin. Digitala tjänster ger stora möjligheter, men i många verksamheter når tjänsterna inte fram till stora grupper av medborgare. Offentliga verksamheter måste leva upp till kravet på att tjänster ska vara tillgängliga för alla medborgare. Genom att förstå hur vi som allmänhet förhåller oss till digitalisering och teknik kan verksamheter redan från början utforma tjänster som passar olika grupper.

Caroline Malm, director digital transformation Ernst & Young
Seminariearrangör: Ernst & Young

Caroline Malm

Daglig Verksamhet på distans

Örebro Kommun valde under Coronapandemin att ställa om istället för att ställa in. Under pandemin har kommunen kunnat erbjuda en annan form av Daglig Verksamhet, nämligen digitalt och på distans.

Heléna Carevid,enhetschef, Matilda Heyle, arbetskonsulent och Tomas Ivhall, handledare i daglig verksamhet Örebro kommun.
Seminariearrangör: Örebro kommun

Tomas Ivhall
Matilda Heyle
Heléna Carevid

TIMEOUT – konsten att få gott om tid

Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Enligt Microsoft så arbetar vi 47min mer per dag nu när vi arbetar hemifrån än innan pandemin. 67% av alla chefer jobbar mer när de arbetar hemifrån och hela 14% av alla chefer arbetar 7h eller mer än innan pandemin. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss. 

Detta korta smakprov från föreläsningen TIMEOUT ger alla en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den besvarar också frågan vad det egentligen är som skapar lycka och hälsa. Har vi gott om tid eller ont om tid? Går tiden fort eller långsamt?

Micke Darmell, föreläsare och författare gr8meetings.

Micke Darmell

Skills Sverige

Skills är ett svenskt verksamhetssystem, en länk mellan administration och deltagare. Skills målsättningsverktyg är en viktig del i att motivera deltagaren att ta en större roll i sin egen utveckling.

Mats Ohlsén, AppBolaget
Seminariearrangör: Landskrona stad

Undvik de 3 dyraste upphandlingsmissarna

Upphandlingar skrivs med goda intentioner men ibland kan genvägar få oväntade/ förödande konsekvenser i slutleveransen. Konkreta tips på hur ni kan undvika kostsamma misstag när upphandlingen skrivs.

Leyla Sarac, medgrundare till supergasellen DigitalTolk och Addita Bemanning.
Seminareiarrangör: Digitaltolk

Leyla Sarac

Valfrihet i förmånsutbudet och distribuerade arbetsplatser

Hur kan ökad flexibilitet främja kompetensförsörjningen? Möt Charlotta Pelagalli, Benify och Peter Ingman, Flowpass som under 30 minuter bjuder på inspiration, idéer och sina bästa tips kring hur man blir en attraktiv arbetsgivare i kampen om talanger.

Charlotta Pelagalli, Head of Enterprise Sales Nordics Benify och Peter Ingman, Founder Flowpass
Seminariearrangör: Benify

Att våga fråga om våld

Jag märkte att mina klienter inte blev friska, det saknades något. År 2002 började jag fråga alla mina klienter om våld och trauma i sin historia. Nu ska jag berätta om mina positiva erfarenheter.

Gunilla Larsson, rehabkoordinator Närhälsan Ekmanska

Gunilla Larsson

Live-podd: Grattis till Jobbet!

En podcast från Landskrona Stad. Här får du lyssna på när Belma och Amanda pratar om arbetsmarknadsfrågor tillsammans med expertgäster. Det utlovas informativa samtal blandat med mycket skratt!

Belma Dzafic, projektledare och rekryterare och Amanda Törnqvist, utbildningskoordinator Landskrona stad
Seminariearrangör: Landskrona stad

Belma Dzafic
Amanda Törnqvist

Varje möte är bara en miniatyr av organisationskulturen

Interna möten är den viktigaste interna kommunikationskanalen. De senaste 20 åren har vi dubblerat mötena i våra organisationer. Bara under pandemin har vi ökat antalet möten med 10%. En chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år eller mer av ditt arbetsliv i mötesrummet, fysiskt eller digitalt, utan att i de flesta fall varit utbildade inom möteskultur. Det är i våra möten vi manifesterar våra värderingar och den kultur vi vill ha.

Under denna halvtimma vill vi inspirera dig hur ni kan förbättra er möteskultur så att alla deltagare får känna lust, mening och delaktighet. Vi avslutar med konkreta råd för hur ni kan skapa en hållbar möteskultur som frigör minst 30% av er totala mötestid.

Heléne Arvidsson, rådgivare inom ledarskap och möteskultur, vd för gr8meetings och Micke Darmell, föreläsare och författare gr8meetings.

Heléne Arvidsson
Micke Darmell

Så arbetar vi med framtidsbilder

Scenarioanalys kan användas för att skapa beredskap utifrån tänkbara händelser. Med scenariokors kan du förbereda din organisation på fyra möjliga scenarier utifrån två viktiga framtidsfrågor.

Christina Ceder, omvärldsanalytiker demokrati och medborgarservice Göteborgs stad

Christina Ceder

Ett litet samtal om beteendeinsikter

Lyssna på ett litet samtal med Niklas Laninge, expert på beteendeinsikter. Hur kan vi hjälpa individer att komma till självförsörjning och egenmakt, med hjälp av beteendedesign/beteendeinsikter?

Niklas Laninge, psykolog, Jimmie Rönndahl, huvudprojektledare Landskrona stad och Per-Olov Karlsson, finurlig ekonom.
Seminariearrangör: Landskrona stad

0