Utbildningar

Kostnadsfri kompetensutveckling för dig som besöker mässan

Som besökare på Kvalitetsmässan kan du ta del av ett brett utbud av kostnadsfria utbildningar och workshops inom flera olika områden: hållbarhet, digitalisering, artificiell intelligens, distans- och hybridarbete och designmetodik.


Generation Jam – fyll på din intellektuella verktygslåda

Vill du lära dig ett nytt sätt att tackla komplexa frågor och skapa meningsfull förändring? Under mässan leder Usify varje dag ett Generation Jam där man utforskar några av de utmaningar barn och äldre ställs inför idag.

till utbildningen


Lyft medarbetarnas digitala förmåga

Vi har haft 50 år av investeringar i digital teknik och digitaliseringar, samtidigt som vi haft 50 år av i stort sett uteblivna investeringar i medarbetarnas digitala förmåga. Denna utbildning hjälper dig att lyfta medarbetarnas digitala förmåga.

till utbildningen


Att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens

Workshop med myndigheter som arbetar med det pågående regeringsuppdraget att främja användningen av AI.

till utbildningen


Omöjligt att gå tillbaka – vi vill jobba på distans

Pandemin har accelererat införandet av nya arbetssätt och inneburit ett mer flexibelt arbetsliv. Vad behöver vi tänka på inför den pågående utvecklingen av ”det nya normala” på våra arbetsplatser?

till utbildningen


Workshops om hållbarhet och Agenda 2030

Två olika utbildningar i workshopform som hjälper dig inom hållbarhetsområdet för att bli mer hållbar som person, ledare och får din organisation att skapa en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten.

till utbildningen


Hybridarbetet: så påverkas vi och våra organisationer

Pandemin har för evigt påverkat hur vi kommer arbeta framåt. Hur påverkas vi av hybridarbete? Hur hittar vi rätt balans? Vad finns det för fördelar och fallgropar?

till utbildningen

0