Välkommen till workshops om hållbarhet och Agenda 2030

Ta del av två kostnadsfria utbildningar i workshopform som hjälper dig inom hållbarhetsområdet för att bli mer hållbar som person, ledare och får din organisation att skapa en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten. Utbildningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan. 

Lokal: Lounge Entré 2

Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten?

Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete.

Seminariet belyser:

 • Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
  • Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
  • Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
 • AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet 
 • Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
  • Rådighet och vår möjlighet att påverka
 • Styrning och mätning
  • Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
  • Ansvar och roller
 • Uppföljning och utveckling

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Ledarskap för hållbar omställning

– Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare

”Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt?

Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:

 • Bli mer hållbar som person och ledare
 • Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
 • Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Kostnadsfri anmälanUtbildningsledare:

Patrik Andersson är organisationskonsult med inriktning på ledarskap och förändringsarbete, specialiserad på hållbarhet och organisationskultur. Patrik arbetar med att stötta individer och verksamheter att gå från strategi till genomförande med hållbar verksamhetsutveckling genom förändrade och utvecklade beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut.

Utbildningarna är en del av konceptet Hållbarhetsresan som hjälper dig och din organisation att utveckla en hållbarhetskultur med utgångspunkt från era förutsättningar.