ANMÄLAN TILL WORKSHOP

Ta del av två kostnadsfria utbildningar i workshopform som hjälper dig inom hållbarhetsområdet för att bli mer hållbar som person, ledare och får din organisation att skapa en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten. Utbildningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan. 


Utbildningsledare:

Patrik Andersson är organisationskonsult med inriktning på ledarskap och förändringsarbete, specialiserad på hållbarhet och organisationskultur. Patrik arbetar med att stötta individer och verksamheter att gå från strategi till genomförande med hållbar verksamhetsutveckling genom förändrade och utvecklade beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut.

Utbildningarna är en del av konceptet Hållbarhetsresan som hjälper dig och din organisation att utveckla en hållbarhetskultur med utgångspunkt från era förutsättningar.