Välkommen till workshops om hållbarhet och Agenda 2030

Ta del av två kostnadsfria utbildningar i workshopform som hjälper dig inom hållbarhetsområdet för att bli mer hållbar som person, ledare och får din organisation att skapa en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten. Utbildningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan. 

Lokal: B3 

Ledarskap för hållbar omställning

– Förändringsledning och beteendeförändringar

Agenda 2030-delegationen betonar att ”Genomförandet av Agenda 2030 förutsätter förändrade förhållningssätt och beteenden på både individ- och samhällsnivå”.

Delta i denna workshop om ett ledarskap som möjliggör att vi kan möta och anpassa oss till de utmaningar som vi står inför – ett ledarskap som hjälper verksamheten att utvecklas hållbart på såväl kort som lång sikt.

Utveckla din kompetens inom hållbarhetsområdet för att bli mer hållbar som person och ledare. Få kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar. Utbildningen ger möjlighet till reflektion och samtal med andra deltagare. Du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

– Hur integrerar vi hållbarhet i verksamheten och går från en hållbar strategi till en hållbar kultur som genomsyrar verksamheten?

Nu är vi snart halvvägs till 2030, men vi har många utmaningar kvar till genomförandet av de globala målen. Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för genomförandet.

Välkommen till denna workshop som stöd i ert fortsatta arbete.

Workshoppen berör:

  • Vad hållbarhet är ur ett verksamhetsperspektiv
  • Hur ni kan integrera hållbarhet i er strategi/verksamhet
  • Väsentlighetsanalys och sätt att prioritera åtgärder
  • Hur ni kan identifiera och hantera målkonflikter
  • Hur ni kan identifiera relevanta nyckeltal
  • Styrning, uppföljning och strategisk utveckling

Delta i utbildningen för att öka din kompetens och utveckla verksamheten. Utbildningen ger möjlighet till reflektion och samtal med andra deltagare. Du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Kostnadsfri anmälan


Utbildningsledare:

Patrik Andersson är organisationskonsult med inriktning på ledarskap och förändringsarbete, specialiserad på hållbarhet och organisationskultur. Patrik arbetar med att stötta individer och verksamheter att gå från strategi till genomförande med hållbar verksamhetsutveckling genom förändrade och utvecklade beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Anders arbetar nu med att hjälpa individer och verksamheter att fatta mer hållbara beslut.

Utbildningarna är en del av konceptet Hållbarhetsresan som hjälper dig och din organisation att utveckla en hållbarhetskultur med utgångspunkt från era förutsättningar.

0