NCC’s lunchseminarium – Mångfald i byggbranschen – ett gemensamt ansvar

Datum: 15:e november
Tid: 12:30-13:30
Lokal: Bryggan, Svenska Mässan

Att det råder brist på mångfald i byggbranschen råder det inga tvivel om. Men vad görs för att förändra detta? På lunchseminariet berättar NCC hur de arbetar med värderingar och vad de gör för att skapa ett företag där mångfald ger ökad konkurrenskraft. Vilka krav bör offentliga beställare ställa i offentlig upphandling för att bidra till utvecklingen och vad kan vi göra tillsammans? Här diskuteras vägen framåt och vilka lärdomar som kan dras hittills.

HR-chef Pia Syrén, NCC Infrastructure och divisionschef Henrik Löfgren, NCC Infrastructure

 

0