NCC’s Lunchseminarium: Mer vård för pengarna

Datum: 14:e november
Tid: 12:00-13:00
Lokal: R11-12

Hej,

Mitt namn är Henrik Landelius och jag är ansvarig för NCC Building (NCCs hus- och bostadsbyggnadsverksamhet) i Sverige.

NCC bjuder tillsammans med Kvalitetsmässan in till ett lunchseminarium med Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

Min/vår önskan är att belysa frågan om hur vi möter de framtida kraven på vården och alla de nya vårdplatser som kommer att behövas. Inte minst på grund av ökad befolkning och att många sjukhus behöver renoveras eller ersättas med nya moderna byggnader.

För att lyckas skapa sjukhus som kan leverera en högkvalitativ vård kostnadseffektivt och hållbart behöver alla parter samverka i ett mycket tidigt skede – detta ställer krav på hur de offentliga upphandlingarna av sjukhus görs.

Men hur gör vi det på ett smart och kostnadseffektivt sätt? Kan vi hitta samarbetsformer som säkerställer kvalitet, läkande och effektivitet?

Hoppas att du har möjlighet att delta i lunchseminariet och ser fram emot att höra från dig. Inbjudan är personlig och seminariet har begränsat antal platser.
Anmäl dig på formuläret nedan.

Vänligen,

Henrik

Bakgrund:

Många av Sverige sjukhus byggdes på 60- och 70-talet och behöver nu antingen renoveras eller ersättas med moderna sjukhus för att klara nuvarande och framtida krav på vården. Det handlar om stora skattefinansierade investeringar i en mycket viktig och komplicerad verksamhet.

Genom att möjliggöra involvering av flera kompetenser tidigt i processen kan effektivitetsvinster för drift- och underhåll, sjukhusverksamhet och samhälle göras. Nyckelfrågan är hur vi tillsammans kan identifiera och skapa värden – för fastighetsägaren som ska sköta driften, för personalen som ska jobba på sjukhuset, för patienterna som ska vårdas där och för skattebetalarna som ska betala.

 

0