Tema: Möjligheternas samhälle

Temat för Kvalitetsmässan 2022 är “Möjligheternas samhälle“

Samhället måste hela tiden utvecklas i takt med nya utmaningar och nya möjligheter. Hur rustar vi för att även i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass, inte minst när oförutsedda samhällsförändringar sker? Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förutsättning. En förutsättning för att omvandla utmaningar till möjligheter att bygga det nya, bättre samhället. Ett möjligheternas samhälle, helt enkelt.

0