Utvärdering av Kvalitetsmässan

Vad tyckte deltagarna om Kvalitetsmässan 2019?

Den 12–14 november 2019 var det dags för Kvalitetsmässan att fira sitt 30-årsjubileum. Mässan lockade ett stort antal besökare, som under två dagar kunde ta del av totalt 333 programpunkter.

Konferensprogrammet bjöd som vanligt på ett högkvalitativt innehåll, med teman som Det hållbara samhället, Digitalisering och trender, och Framtidens arbetsliv.

85 % av de svarande konferensdeltagarna ansåg att seminarierna var bra eller mycket bra.

Nytt på mässan 2019 var konceptområdet Smartare Samhälle, där besökarna kunde uppleva framtidens tekniska lösningar för offentlig sektor. En annan nyhet som uppskattades av många var möjligheten för mässbesökare att delta i workshops och kurser inom olika ämesområden.

0