Det smarta samhället

Dag 1
14 Nov 2017
Dag 2
15 Nov 2017
Dag 3
16 Nov 2017

1.Cykeln – svaret på städernas hållbarhetsutmaningar

När en kommun investerar i förbättrad cykelinfrastruktur och fler väljer cykel blir miljön bättre, trängseln minskar och det blir ett bättre flöde för de transporter som måste ske med bil. Cykeln är ett billigt färdmedel, vilket gör att de allra flesta kan transportera sig på detta sätt och få en ökad rörelsefrihet. Ett ökat samarbete i planerings- och byggfasen bidrar till att kommuner snabbt kan realisera sina planer för framtidens cykelinfrastruktur.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, Henrik Lövgren, divisionschef och Hans Säll, affärsutvecklingschef, NCC Infraservices.
Seminariearrangör: NCC Infrastructure.

Hans Säll
Daniel Helldén
Henrik Lövgren

2.Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden?

Kvalitet har länge varit ett svenskt signum. Ordning och reda har lagt en stabil grund för effektivitet, export och konkurrenskraft. Det går rent av att säga att vi har byggt upp ett kvalitetsland. Men vad kännetecknar svensk kvalitet? Och hur behåller och förstärker vi vår position som kvalitetsnation i en framtid som präglas av digitalisering, innovation, globalisering och hållbarhet?

Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac, Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.
Seminariearrangör: Swedac.

Se Peter Strömbäck, gd Swedac om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Peter Strömbäck
Lars Sörqvist
Annika Wallenskog

15.Sociala projekt med idrottens hjälp

Idrotten kan vara en väg att nå ungdomar som varken jobbar eller studerar, och skapa tillit hos en grupp där misstron mot samhällets institutioner är stark. I Malmö får unga individuellt stöd via tre spår: Arbetsspåret erbjuder vägledning, studiebesök och praktik. Studiespåret ger stöd för att komma vidare i utbildningssystemet. Hälsospåret jobbar både med den mentala och fysiska hälsan. I Biskopsgården i Göteborg använder man fotboll för daglediga för att skapa positiva sammanhang och att ge praktisk hjälp till exempel med att skriva CV och med arbetsgivarkontakter.

Madeleine Timmerby, biträdande verksamhetschef Boost by FC Rosengård och Åsa Callesen, enhetschef Äpplet SDF Västra Hisingen Göteborg.
Moderator: Glenn Jonasson.

16.Privatuthyrning till nyanlända – ett sätt att lösa bosättningsutmaningen?

Att på ett smidigt och effektivt sätt lösa nyanlända svenskars bostadsbehov har blivit en central och komplex fråga för den offentliga sektorn. En stor del av komplexiteten i bosättningsprocessen ligger i att den involverar fler intressenter vilket ställer stora krav på samordning mellan en rad olika aktörer. En framkomlig väg för att bidra till lösningen är att privatpersoner hyr ut sin bostad till nyanlända. Hur kan landets kommuner arbeta med privatuthyrning till nyanlända? Hur ska kommunen agera och vilka olika operativa modeller finns?

Jessica Carragher Wallner, PwC, Josefine Palmqvist Schultz , PwC samt Susanne Hedlund, flyktingsamordnare Botkyrka kommun.
Seminariearrangör: PwC.

29.Den svenska arbetsmarknadens utmaningar

Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt. Ändå finns det stora utmaningar som ska lösas. Arbetslösheten är närmare 8 % och samtidigt ropar många arbetsgivare efter fler personer att anställa. Kompetensutveckling, jobbmatchning och snabbspår är ord som återkommer, men vad innebär det i praktiken? Och hur skapar vi en fungerande arbetsmarknad även för de grupper som är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken?

Therese Guovelin, 1:e vice ordförande LO, Anna-Karin Hatt, vd Almega, Fredrik Malm, arbetsmarknadspolitisk talesperson (L), Marco Venegas, arbetsmarknadspolitisk talesperson (MP) och Tarek Malak, årets framtidschef.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

Therese Guovelin
Anna-Karin Hatt
Fredrik Malm
Margit Silberstein
Tarek Malak

30.Framtidens städer

Hur ser framtidens städer ut? Förmodligen inte som Star Wars-inspirerade platser där alla flyger runt i varsin farkost. Mer troligt är det städer som erbjuder en resurseffektiv infrastruktur och hållbar stadsutveckling med möjligheter och incitament att leva klimatsmart med ökad livskvalitet. När det nu byggs mer än på länge i Sverige finns möjligheterna att inte bara bygga för framtiden, utan att bygga framtiden. Men hur får vi det att hända? Hur ställer vi om för framtiden?

Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör Sundbybergs stad, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad KTH och Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande Folksam.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

Stig-Björn Ljunggren
Carina Lundberg Markow
Helén Eriksson-Elf

43.EU:s mest innovativa land

Sverige toppar listan över mest innovativa länder i EU. Framgången förklaras delvis av svenskarnas individualism och goda inställning till personliga ambitioner. Men förstaplatsen är hotad. Sverige har legat i topp sedan mätningen började göras 2008, men nu börjar en del länder komma ikapp. Hur ska vi tänka för att fortsätta vara i toppen i EU och kanske t o m gå om Sydkorea och knipa förstaplatsen i världen?

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Göran Arrius, ordförande Saco och Janica Wiklander, kontorschef Tengbom.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

Mikael Damberg
Elisabeth Svantesson
Margit Silberstein
Göran Arrius

44.Ny riktning på svensk invandringspolitik?

Efter valet 2014 var det 7 partier med 87% av rösterna som var någorlunda överens om vilken politik som borde föras, mot 1 parti med 13% och helt annan politik. Men hösten 2015 förändrades den bilden. Nu kommer helt andra förslag på hur Sverige ska lösa de problem som faktiskt finns. Problem på arbetsmarknad och bostadsmarknad. I utanförskap och segregation. Samtidigt ser många positiva effekter av invandring. Hur tar vi vara på dem? Hur arbetar man t ex i Växjö kommun som har som mål att bli Sveriges bästa integrationskommun?

Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor (C), Paula Bieler, talesperson för migrationsfrågor (SD), Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot, Oliver Rosengren (M), kommunalråd Växjö kommun och Ann Heberlein, lektor i etik Lunds universitet.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Paula Bieler
Johanna Jönsson
Britt-Marie Mattsson

57.Tillsammans för framtidens stad

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0 är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City. ”Partnership is the new leadership” – ABC-staden är ett gemensamt initiativ av MTR, WSP, Scania och Skanska. Välkommen att lyssna till våra idéer kring den goda staden!

Mats Rönnbo, Skanska, Thomas Sandell, Sandellsandberg Arkitekter, Åsa Elm, MTR och Fredrik Bergström, WSP.
Moderator: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH.
Seminariearrangör: Skanska.

58.Demokrati hjälper inte mot korruption

Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Ändå briserar det stora skandaler med jämna mellanrum, både på nationell och lokal nivå. Trots en allt hårdare lagstiftning mot den här sortens beteende försvinner inte korruptionen. Men graden av korruption är inte kopplad till formella regler. Det är de informella reglerna som styr, ”man gör som man brukar och som alla andra gör”. Hur kommer man då tillrätta med korruption? Ska vi förlita oss på människors goda vilja eller kan man styra mot ett mindre korrupt samhälle? Möt antikorruptionens grand old lady som menar att ytterst handlar det om den enskilda människans egen moral.

Inga-Britt Ahlenius, antikorruptionsexpert med mångårig erfarenhet från Riksrevisionen och FN.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, GP.

Inga-Britt Ahlenius
Britt-Marie Mattsson

71.Så kan vi lösa kompetensbristen

Svensk arbetsmarknad är urstark. Trots det finns utmaningar. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Det krävs en rad parallella insatser för att råda bot på kompetensbristen. En stor möjlighet är den stora gruppen utrikes födda som kom under 2015– 2016 och som behöver etablera sig i samhället så fort som möjligt. Dessa människor är viktiga resurser, men etableringen kräver mycket arbete och en bred och gedigen samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen och Olof Åslund, generaldirektör IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.
Se Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Mikael Sjöberg
Ann-Sofi Lodin

72.Kvalitetsstyra eller vinstreglera för bättre välfärd?

Reepaluutredningen ansåg att det i princip inte går att mäta kvaliteten i välfärden. Men stämmer det? Vad anser kvalitetsforskningen? Vilka mått bör finnas? Vad bör man inte mäta? Hur kan kvaliteten utvecklas? Hur arbetar ledande organisationer, i och utanför välfärden, med kvalitet idag?

Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig Svenskt Näringsliv, Damian Brunker, utbildningsansvarig Internationella Engelska Skolan, Lars Sörqvist, docent KTH och vice president International Academy for Quality, Anders W Jonsson (C), gruppledare och ledamot av Socialutskottet, Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M), Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd SLL och Karin Pleijel (MP), ordförande Utbildningsnämnden i Göteborg.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

Lars Sörqvist
Erika Ullberg
Karin Pleijel

85.Vad har Arbetsförmedlingen och Spotify gemensamt?

Arbetsförmedlingen har initierat en kraftfull satsning på digital innovation. Det har resulterat i ett antal nya tjänster och i samarbeten med både Google och Spotify. Det har tagit myndigheten till en ny position där tidigare konkurrenter har blivit en rik flora av samarbetspartners. Här presenteras några av de nyaste tjänsterna med fokus på nyanlända samt Arbetsförmedlingens program för öppen data.

Erik Sandström, direktör avdelningen Digitala tjänster Arbetsförmedlingen.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

Erik Sandström

86.Bostadsbristen hämmar utveckling

Dagens bostadssituation påverkar företags möjligheter att kunna rekrytera vilket hämmar utveckling och konkurrenskraft. Samtidigt har byggandet och planeringsprocesserna dominerats av ett fåtal stora bolag Hur kan fler aktörer få möjlighet att bygga? Vad finns det för vettiga alternativ? Svaret kan inte vara ett nytt miljonprogram. Hur kan vi skapa flexibla bostäder som människor har råd att bo i? Och hur bygger man blandat och spännande, och samtidigt hållbart?

Peter Eriksson, bostadsminister, Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (L), Gunilla Glasare, chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad SKL och Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
Moderator: Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare.

Peter Eriksson
Robert Hannah
Gunilla Glasare
Henrik Landelius
Helena Stålnert

99.Vad händer när robotarna tar över?

Den svenska arbetsmarknaden håller på att förändras i grunden. Allt fler traditionella jobb ersätts av robotar och automatiserade processer. Hur ser de nya jobben ut, och vilka yrken finns kvar om 10 år? Vilka kompetenser och färdigheter krävs för få ett jobb i framtiden? Här presenterar Arbetsförmedlingen en bild av hur den svenska arbetsmarknaden ser ut 2027.

Annika Sundén, analysdirektör Arbetsförmedlingen, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen och Sofia Brax, Sofia Brax AB och f d HR-, kommunikations- och hållbarhetschef Lindex.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

Annika Sundén

100.Stoppa bidragen till bluff och extremism

Inhemsk extremism är en av våra största utmaningar där Socialstyrelsen rapporterar att var femte kommun eller stadsdel varit i kontakt med barn och ungdomar som involverats i våldsbejakande extremism, eller riskerar att bli det. Samverkan krävs mellan SÄPO, skola och socialtjänst att dela information för att sätta in förebyggande åtgärder mot radikalisering och extremism. Fungerar bidragsrutinerna bra eller behövs det en översyn av kontrollfunktioner för att säkerställa att inga offentliga medel går till extremistiska verksamheter.

Sofie Löwenmark, frilansande skribent med fokus på bidragssektorn, Roger Haddad, rättspolitisk talesperson (L), Anders Teljebäck (S), KSO Västerås och Mats Pertoft (MP), samordning terroristfrågor Regeringskansliet.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist

Roger Haddad
Sofie Löwenmark
Anders Teljebäck
Mats Pertoft
Emanuel Karlsten

113.Sverigestudien 2017 – vilka värderingar präglar ”Det nya Sverige”?

”Det nya Sverige”? Mycket har hänt i Sverige de senaste åren – både vad gäller politiska och samhälleliga förändringar. Hur har omvandlingen av samhället påverkat våra värderingar och vilka värderingar präglar idag våra arbetsplatser, kommuner och vår nation? Hur ser vår önskade framtid ut och vad behöver göras i landets kommuner för att nå dit? Sverigestudien är en årlig kartläggning av värderingar med syftet att skapa en bred och inkluderande dialog om klimatet som präglar vår samtid.

Christine Feuk, projektledare SKL, Peter Grönberg, Senior VP Culture Development AB Volvo, Lotta Lundberg, chef för Näringslivssamarbeten & Fundraising Fryshuset och Helena Stenberg (S), KSO Piteå kommun.
Moderator: Sara Farnebo, vd Preera.

Helena Stenberg
Sara Farnebo

114.En faktabaserad världsbild!

Vi människor föds med ett begär för socker och fett, men även för drama. Media, intresseorganisationer och lobbyister berättar dramatiska berättelser som handlar om extraordinära händelser och ovanliga människor. Alla dessa dramatiska berättelser ger en världsbild fylld av drama och som ofta är överdrivet negativ. Fakta visar en annan bild av världen: en värld som inte är delad i rika och fattiga, en värld där det mesta förbättras och den snabba befolkningsökningen snart är över. Den dramatiska världsbilden måste mötas med fakta och utbildning.

Olof Gränström och Mikael Arevius, Stiftelsen Gapminder samt Robert Olsson, programchef SVT.
Moderator: Pernilla Warberg.

127.Framtidens samhälle tar form i rymden

Den ökande urbaniseringen har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Rymdforskningen ger stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader och städer. En rymdfärja eller en framtida månbas är något av det mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Syre, vatten, mat och andra förbrukningsvaror måste hushållas med och i största möjliga mån kunna återvinnas. Det går inte längre att gräva där vi står, nya tankesätt krävs för att driva på utvecklingen.

Cecilia Hertz, rymddesignern med erfarenhet från NASA och grundare och VD av Umbilical Design samt kontrakterad av den europeiska rymdorganisationen ESA som Space Technology Broker för Sverige.
Anette Henriksson, kommundirektör Lunds kommun.
Moderator: Pernilla Warberg.

Cecilia Hertz
Anette Henriksson

128.Hoten från våldsbejakande extremister

Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar och religiösa samfund. Hur allvarligt är problemet med våldsbejakande extremism? Hur hindrar vi radikalisering av ungdomar i förortsmiljöer?

Magnus Norell, terroristforskare, Pierre Durrani, religionshistoriker, Yassin Ekdahl, sekreterare Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ahn-Za Hagström, enhetschef Säkerhetspolisen.

Moderator: Lotta Gröning, journalist Expressen.

Magnus Norell
Pierre Durrani
Lotta Gröning

141.Samverkan ger flyktingar bättre start

Storstad och landsbygd innebär olika förutsättningar, men Göteborg och Åre har båda mött flyktingmottagandets utmaningar genom samverkan. Göteborg har genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapat en helhetslösning för ensamkommande. I samarbete med den idéburna sektorn erbjuds boende, omsorg och extra insatser för att möta de ungas behov. I Åre har 85 procent av de nyanlända sysselsättning och många väljer att stanna i kommunen. Tidig validering, samarbete mellan offentliga och ideella aktörer samt tät uppföljning har visat sig vara en framgångsrik arbetsmodell.

Martin Söderström, tillväxtchef Åre kommun och Sofia Hendriksen, enhetschef Social resursförvaltning Göteborgs Stad.
Moderator: Lena Hörngren, journalist.

142.Minska de kriminella gängens makt

Den organiserade brottsligheten växer och utmanar myndigheternas förmåga att upprätthålla lag och ordning. Vi ser uppgörelser mellan olika gäng som eskalerar och skapar miljöer som inte fanns i Sverige för bara några år sedan. Ekonomisk vinning och makt är de centrala drivkrafterna. Det är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället som måste bekämpa brottsligheten från flera håll samtidigt. Hur kan man och bör man agera för att motverka den organiserade brottsligheten?

Klas Friberg, regionpolischef Västra Götaland, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö, Jonas Ransgård (M), ), vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborg och HNadja Aria- Garystone, chef för sociala verksamheter på Fryshuset
Moderator: Hasse Aro, programledare TV4.

Klas Friberg
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Hasse Aro

155.Yrkesutbildning, ja tack!

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Ett flertal kampanjer har lanserats för att höja statusen och intresset för yrkesutbildningarna? Ger det någon effekt? Hur ska man tänka för att få både ungdomar och föräldrar att se möjligheterna som en yrkesutbildning ger? Regeringen har nyligen förslagit ett införande av branschskolor. Är det rätt väg att gå eller en kampanj bland andra?

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Tobias Krantz, ordförande Worldskills Sweden och Michael Svensson (M), ledamot Utbildningsutskottet.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

Tobias Krantz
Tobias Baudin
Anna Ekström
0