PwC bjuder in till lunchseminarium: Hållbarhetsstyrning för kommuninvånarnas bästa

En god och ändamålsenlig hållbarhetsstyrning är en grundförutsättning för att säkra kommunens åtaganden mot nutida och framtida kommuninvånare. Med avstamp i rapporten “Kommunal hållbarhetsstyrning – för kommuninvånarnas bästa”, som PwC gjort på uppdrag av SKR, presenteras resultatet från studien. Bland annat diskuteras insikter kring vilka svårigheter kommunerna står inför, hur styrningen skiljer sig åt mellan olika kommungrupper och vilka områden kommunerna tenderar att målsätta främst.

Hur kommer regelverket CSRD påverka kommunernas hållbarhetsstyrning och vilka lärdomar kan kommunerna dra av näringslivet? I detta seminarium tar vi upp goda exempel och insikter kring hur många kommuner med små medel kan öka tydligheten och transparensen kring sin styrning.

Christine Feuk, utvecklingsledare SKR, Thea Brorson, hållbarhetsspecialist PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.

Christine Feuk, utvecklingsledare SKR

Thea Brorson, hållbarhetsspecialist PwC Sverige

Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.

 

 

 

 

 

 

Datum & Tid: Onsdagen den 22 november kl. 12.30 – 13:15
Lokal: R17-18
Arrangör: PwC
OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan:

Tyvärr går det inte längre att anmäla sig till lunchseminariet!