9. Agenda 2030 på lokal och regional nivå – vad innebär det?

9. Agenda 2030 på lokal och regional nivå – vad innebär det?

FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål för att klara de hållbarhetsutmaningar som världen står inför. Sveriges vill vara ledande i denna omställning. För att detta ska vara möjligt krävs handling på lokal och regional nivå. 2/3 av de 169 delmålen är beroende av att kommuner och regioner tar sitt ansvar och agerar. SKL driver tillsammans med Svenska FN­förbundet ett kommunikations­ och utbildningsprojekt för kommuner och regioner, om Agenda 2030. Vad har kommuner och regioner haft för nytta för att utveckla och fördjupa sitt Agenda 2030 arbete?

Malin Åberg Aas, kommunikationsansvarig Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet, Pierre Edström, ordförande för beredningen för Hållbarhet och folkhälsa Region Kalmar, Carina Johansson (C), kommunstyrelsen ordförande Gislaved och Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö.
Moderator: Kerstin Blom Bokliden, SKL.

0