9. Agenda 2030 på lokal och regional nivå – vad innebär det?

9. Agenda 2030 på lokal och regional nivå – vad innebär det?

FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål för att klara de utmaningar som världen står inför. Sveriges vill vara ledande i denna omställning. För att detta ska vara möjligt krävs handling på lokal och regional nivå. 2/3 av de 169 delmålen är beroende av att kommuner och regioner tar sitt ansvar och agerar. SKL driver tillsammans med Svenska FN-förbundet ett kommunikations- och utbildningsprojekt om Agenda 2030. Vad har kommuner och regioner haft för nytta av att utveckla och fördjupa sitt Agenda 2030 arbete?

Malin Åberg Aas, kommunikationsansvarig Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet, Pierre Edström (L), ordförande för beredningen för Hållbarhet och folkhälsa Region Kalmar, Carina Johansson (C), kommunstyrelsen ordförande Gislaved och Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö.
Moderator: Kerstin Blom Bokliden, SKL.

0