135. AI i kommuner – för en bättre välfärd

135. AI i kommuner – för en bättre välfärd

Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Tillvaratagen på rätt sätt ger AI möjligheter att skapa en effektiv och innovativ välfärd. SKR och AI Sweden belyser frågan om AI i välfärden. Vad kommer hända framåt? Vilka gemensamma utmaningar behöver vi ta oss an? Du får även träffa representanter från satsningens ”AI-råd”, en grupp experter utsedda av kommunkollegor för att driva fram en gemensam riktning för AI. Lyssna också till Vetlanda kommun och deras arbete med att använda AI inom socialtjänsten.

Rebecka Lönnroth, Strategic initiative developer AI Sweden, Torbjörn Svedung, CDO / CISO Melleruds kommun, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun, Nevena Lidström, arbetsterapeut och Henrik Ahlgren, kvalitets- och utvecklingschef Vetlanda kommun.
Moderator: Ina Tidvall, digitaliseringsstrateg SKR.