54. AI i skolan: hur kommer AI att förändra lärandet i framtiden?

54. AI i skolan: hur kommer AI att förändra lärandet i framtiden?

Vissa menar att artificiell intelligens inte kommer kunna ersätta lärare. Andra pekar på att lärande nu kan ske utan en lärares personliga närvaro. Och några anser att AI framförallt kommer ge lärarna superkrafter. Vad tror du? Hur kommer AI att förändra lärandet och hur snabbt kommer utvecklingen att gå? Vad händer redan idag och hur kommer det att förändra skolan? Ett samtal om möjligheter, problem, hopp och rädslor, samt en möjlighet att få lära känna roboten LaiBAN, som testas på ett par förskolor i Helsingborg.

Micco Grönholm, Head of Future och Simon Melin, förskollärare och IKT-pedagog, Helsingborgs stad samt Anna Bjurström, expert på skolans digitalisering Vinnova och Troed Troedsson, framtidsanalytiker.

0