140. AI och automatisering i praktiken

140. AI och automatisering i praktiken

Under de senaste åren har man mer och mer diskuterat hur artificiell intelligens (AI) och automatisering kan hjälpa till att stärka svensk välfärd. Lyssna till exempel på hur AI och automatisering effektiviserat både inom stat, region och kommun. Bland annat hur Försäkringskassan kan jaga fusk inom tandvårdsersättning, hur Lunds kommun bygger en “robotfabrik”, och hur prisbelönta Kontigo Care berättar om nästa generations beroendevård med AI.

Stefan Olowsson, CIO Försäkringskassan, Åsa Melvanius, digitaliseringschef Lunds kommun, Maria Winkvist, Kontigo Care och Göran Lindsjö, AI-expert.
Moderator: Per Mosseby, internetentreprenör och rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor

0