140. AI och automatisering i praktiken

140. AI och automatisering i praktiken

Under de senaste åren har man mer och mer diskuterat
hur artificiell intelligens (AI) kan hjälpa till att stärka svensk välfärd.
Lyssna till exempel på hur AI effektiviserat både inom stat, region
och kommun. Bland annat hur Försäkringskassan kan jaga fusk inom
tandvårdsersättning, och hur prisbelönta Kontigo Care berättar om
nästa generations beroendevård med AI.

Stefan Olowsson, CIO Försäkringskassan, Ulf Kindfält, vd Kontigo Care och Göran Lindsjö, AI-expert.
Moderator: Per Mosseby, internetentreprenör och rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor

0