3. Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter

3. Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter

Det är tufft läge i äldreomsorgen. Kommunal fokuserar på kommuner som trots det ekonomiska läget förbättrar sin äldreomsorg och ser över bemanningen. Med panelsamtalet lyfter vi utmaningarna – och visar att det går att vända utvecklingen.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Leif Sandberg, 1:a vice ordf SKR, Rasmus Sundström, avdelningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (ÄLN) / Äldreförvaltningen ledning / Avd ordinärt boende, Uppsala kommun, Adnan Jasarevic, enhetschef,omsorgsförvaltningen SÄBO Luddö Värnamo kommun, Cajsa Engqvist, undersköterska och Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef äldreomsorg Mörbylånga kommun.
Moderator: Silvia Kakembo, arenagruppen
Seminariearrangör: Kommunal