Alla nöjda med samordnade transporter

13 nov 2019
13:00 - 13:30
Tema Skola & Utbildning

Alla nöjda med samordnade transporter

I Eslöv hade kommunen bilar med uppdrag att köra elever, andra skulle transportera mat. Missnöjet var stort och likartat inom båda verksamheterna trots olika avtal och entreprenörer. Förvaltningarna bestämde sig därför för att tänka om och i stället samordna transporterna i egen regi. Resultatet blev nöjda barn och föräldrar, mat som levererades i tid, bättre arbetsmiljö för chaufförerna och minskad miljöbelastning – till samma kostnad som tidigare.

Ylva Hjerén, enhetschef för transportservicen på Serviceförvaltnignen Eslövs kommun

0