115. ”Alla” stadsutvecklingsprojekt blir dyrare än beräknat – är det verkligen så?

115. ”Alla” stadsutvecklingsprojekt blir dyrare än beräknat – är det verkligen så?

Det är en vanlig uppfattning att så gott som alla stadsutvecklingsprojekt, inte minst större infrastrukturprojekt, spräcker budgeten. Och att det beror på saker ”man borde kunnat förutse” på ett tidigt stadium. Vi vill spräcka myten om att ett projekt alltid blir dyrare än beräknat. Ibland blir det naturligtvis så, men orsaken till det är ofta kombinationen av många faktorer. För att lättare förstå hur ekonomin förändras i ett projekt lyfter vi fram några konkreta exempel.

Christer Niland, avdelningschef Stora projekt, Susanne Wiberg, projektledare Hisingsbron, Pierre Glans, projektledare Göteborgs Stadslinbana och Martin Stenfeldt, programledare Brunnsbo-Linné via Lindholmen, samtliga från Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.
Moderator: Peter Wannding, Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.